Hoppa till innehåll
Media

Skattelösningar ska lätta jordbrukssektorn

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2009 10.23
Pressmeddelande -

I förhandlingarna om tilläggsbudgeten enade förhandlarna i dag om jordbruksföretagarnas skattelösningar som lättar på företagarnas beskattning och främjar jordbrukets strukturutveckling. Skattelösningarna bygger på förslag från arbetsgruppen som dryftat jordbrukets inkomster och lönsamhet.

Näringsutövarnas och jordbruksföretagarnas obligatoriska kapitalskatteandel faller bort. I fortsättningen är det möjligt att på den skatteskyldiges krav beskatta hela företagsinkomsten som fördelas samt inkomstandelen för delägare i en beskattningssammanslutning som förvärvsinkomst. Denna bestämmelse ska också tillämpas på inkomstandelen för jordbruksföretagare i en beskattningssammanslutning. Detta är särskilt viktigt för näringsutövare med lägsta löner. I dag kan man välja en kapitalinkomstandel på 10 eller 20 procent. Ändringen ingår i en budgetlag som träder i kraft år 2010.

En tillfällig lättnad ska gälla för skatten på vinsten av försäljning av åkermark. En viss tid är försäljningsvinsten skattefri. Skattefriheten ska röra överlåtelser som fysiska personer och dödsbon gör till aktiva jordbruksföretagare 1.1.2010 - 31.12.2011. Vinsten är skattefri förutsatt att skattefriheten inte står i strid med EG:s bestämmelser om statliga stöd. Ändringen bidrar till att åkermark övergår till aktiva jordbrukare och förbättrar på detta sätt gårdarnas verksamhetsbetingelser. I dag är försäljningsvinsten skattepliktig kapitalinkomst, skattesatsen är 28 procent.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
ministerns specialmedarbetare Minna-Mari Kaila, tfn 09-160 53302, 040 775 6060

Sirkka-Liisa Anttila