Hoppa till innehåll
Media

WCEF2019: Experter på cirkulär ekonomi samlades i Finlandiahuset
Den cirkulära ekonomin växer och prövar nya metoder

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2019 13.49 | Publicerad på svenska 10.6.2019 kl. 13.55
Nyhet

Finland är genom sina lösningar inom bioekonomi och cirkulär ekonomi ett av de ledande länderna inom hållbar användning av naturresurser. Klimatförändringen och de begränsade naturresurserna kräver att samhällets olika aktörer funderar på lösningar för hur målen för hållbar utveckling ska nås. Nästa steg för den globala cirkulära ekonomin förutsätter att nordiska värderingar, såsom miljöskydd och främjande av jämställdheten i samhället, tillgodoses.

Europa går mot ett klimatneutralt samhälle. Klimatförändringen, den snabba tekniska utvecklingen, konkurrensen om de sinande naturresurserna och omvälvningen av världsekonomin är förändringskrafter som påverkar på global nivå. En hållbar framtid består av lösningar genom vilka vi kan säkerställa en trygg och hälsosam mat, tillgången till rent vatten och en naturresursekonomi som bygger på hållbar utveckling för alla världens invånare. 

Hurdant är då ett samhälle som bygger på hållbar utveckling och ett klokt användande av resurser?

Finlands styrkor när det gäller bioekonomi och cirkulär ekonomi är en hållbar produktion och användning av naturresurser och en effektiv industri. När det gäller utnyttjandet av biprodukter från skogsindustrin är Finland en verklig föregångare. I fråga om de biprodukter som uppstår inom livsmedelssystemet har vi också utvecklat effektiva metoder. De goda sidorna med ett litet land är att man här kan testa nya saker och tillvägagångssätt på ett bättre sätt än i större ekonomier. 

Med finländskt tekniskt kunnande skulle man kunna lösa många av de problem som tillväxtländer har, såsom bristen på rent dricksvatten och fungerande sanitetssystem. De allt mer knappa naturresurserna och hanteringen av klimatförändringen kräver dock enorma globala investeringar. Privat kapital krävs också för frågor på nationell nivå när det gäller hållbar utveckling och systemförändringar, såsom främjandet av lösningar inom bioekonomi och cirkulär ekonomi.

- De finländska innovationerna inom vattenförsörjningen för tillvaratagandet av näringsämnen och energi, produktion av biogas och återanvändning av renat avloppsvatten är av världsklass, konstaterar en nöjd Olli-Matti Verta, ledande sakkunnig i vattenfrågor på jord- och skogsbruksministeriet.

Finländsk bioekonomi och cirkulär ekonomi grundar sig på beroendeförhållanden och samarbete inom produktionen av vatten och mat samt produktionen i anslutning skogarna. Finland har en lång och stark historia av skogsbruk och arbetet med att utveckla träbaserade innovationer har lett till många nya genombrott bland annat inom förpackningsindustrin. Det finländska kunnandet inom bioekonomi och cirkulär ekonomi erbjuder en lösning för hur fossila och icke förnybara naturresurser kan ersättas med en hållbar användning av förnybara naturresurser.

- En klok användning av resurser, rättvisa och ansvarsfullhet är internationella konkurrensfördelar. I Finland finns en hel del vinstbringande affärsverksamhet som är genuint bra för miljön. Finland, som var det första landet i världen att utarbeta en bioekonomistrategi, har även uppmuntrat andra länder att utarbeta strategier för hållbar tillväxt, säger jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

EU som ledare för den globala cirkulära ekonomin

Det finländska toppforumet för cirkulär ekonomi (WCEF2019) lockade över 2000 experter på cirkulär ekonomi från 90 olika länder till Helsingfors. På evenemanget WCEF2019 presenterades och skapades nya metoder för att bygga en effektivare ekonomi som beaktar de begränsade naturresurserna. Inom cirkulär ekonomi grundar sig konsumtionen på användning av tjänster, såsom delande och hyrande, i stället för köp. 

Under forumet för cirkulär ekonomi WCEF som ordnades för tredje gången tog man fasta på rättvisan i anslutning till förändringen av världsekonomin och hur man når ut med lösningarna globalt. Under evenemanget presenterade och delade man med sig av de bästa globala lösningarna i anslutning till cirkulär ekonomi. Sitra ordnade evenemanget i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet och bland annat Världsbanken, Europeiska investeringsbanken och Europeiska kommissionen.

Se på videosammanställningen från evenemanget 

Ytterligare information:

Birgitta Vainio-Mattila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295162346, birgitta.vainio-mattila[at]mmm.fi

Olli-Matti Verta, ledande sakkunnig i vattenfrågor, tfn 0295 162 123, olli-matti.verta[at]mmm.fi

Bioekonomi EU och internationella frågor Forskning och utveckling Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar Vatten