Hoppa till innehåll
Media

Diskussionsforumet Det gemensamma matbordet ska ledas av Reijo Karhinen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2019 16.25 | Publicerad på svenska 29.8.2019 kl. 13.38
Nyhet

Matbranschens nya diskussionsforum ska försöka få alla aktörer i livsmedelssystemet att dra åt samma håll.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har kallat bergsrådet Reijo Karhinen till ordförande för det gemensamma forumet enligt regeringsprogrammet. Till det gemensamma matbordet bjuds in primärproducenter och representanter för ledningen inom industri och handel. Även experter och intressegrupper ska på bred front engageras i samarbetet.

Enligt Leppä som talade på Ruoka-Akatemia i tisdags ska det gemensamma matbordet byggas upp till ett förhandlingsunderlag som slår fast hela matkedjans gemensamma vision, strategi och mål på hög nivå.

”Det gemensamma diskussionsforumet ska också hjälpa till att skapa en konstruktiv atmosfär för diskussion och kommunikation kring den finländska maten. Samtidigt vill vi också visa vår mat mer uppskattning och främja vår matkultur”, sade minister Leppä.

Ett ytterligare mål är att ge den finländska maten en tydligare profil såväl i hemlandet som utomlands.

”Vi vill också bidra till export och arbeta till fördel för hela matkedjan och de olika aktörerna, även för konsumenterna.”

Enligt slutrapporten över jordbrukets lönsamhetsutredning som Karhinen tog fram under förra valperioden är jordbruket också framtidens näringsgren. Rapporten är enligt Leppä ett omfattande paket konkreta åtgärdsförslag. Flera av dem ingår också i regeringsprogrammet.

”Rapportens viktigaste budskap är dock att vi framför allt behöver en vision för hela matkedjan, där var och en aktör gör sitt.”

I programmet för Antti Rinnes regering ingår flera riktlinjer som siktar till att förbättra livsmedelsekonomins och jordbrukets lönsamhet. Målet är att förbättra jordbrukarnas ställning i matkedjan och främja dialogen i matkedjan bland annat genom att inrätta ett gemensam diskussionsforum.

Karhinen: Högsta ledningen för matkedjans centrala parter sammankallas

Reijo Karhinen säger att matkedjan är en rätt så stor helhet. Enligt honom är det viktigt att den högsta ledningen för matkedjans centrala parter sätter sig vid det gemensamma matbordet.

”Det är det enda sättet att arbeta fram en matstrategi som parterna åtar sig att följa”, säger han.

”De finns flera parter, men när allt kommer till kritan behöver vi alla varandra. Detta obestridliga ömsesidiga beroende behöver uppbyggande gemensam diskussion mellan parterna. Den viktigaste och mest brådskande utmaningen handlar om att skapa en gemensam framtidsbild av den omvärld som vi går mot samt om att ta fram en nationell matstrategi utifrån den bilden.”

Ytterligare information:

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn 050 400 5193

Jari Leppä Mat och jordbruk