Hoppa till innehåll
Media

Samnordisk kampanj för att skydda arktisk fauna och flora mot invasiva främmande arter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2019 16.05
Pressmeddelande

Invasiva främmande arter är ett globalt hot mot naturens biologiska mångfald. Växterna och djuren i Arktis är särskilt känsliga för de konsekvenser dessa arter medför. När främmande arter sprider sig, kan de tränga undan områdets ursprungliga arter helt och hållet och hota hela det arktiska ekosystemet. Därför har Finland, Sverige och Norge startat en informationskampanj som berättar hur man på några enkla sätt kan förebygga spridningen av främmande arter till den arktiska regionen.

Turismen i Arktis är för tillfället ett av de mest betydande spridningssätten. Det varmare klimatet gör läget svårare eftersom främmande arter sprider sig allt lättare och kan skapa livskraftiga bestånd även i den nya nordliga livsmiljön. 

Reser du ensam? frågar en isbjörnvakt i en animerad film och undersöker noga båt- och flygresenärers kläder, skor och utrustning. Vakten letar efter frön, insekter och parasiter som resenärer oavsiktligt bär på sig. Samtidigt ger den tips som hjälper att förebygga spridning av främmande arter.

Det enklaste och viktigaste sättet att bli av med frön, insekter och parasiter är att man borstar, dammsuger och tvättar kläderna, skorna, bagaget och utrustningen före resan. Fiskeredskap och till exempel kanoter ska därtill alltid desinficeras innan man reser till Arktis. Regeln är lätt att komma ihåg eftersom man inte heller på andra ställen får flytta något som helst material från ett vattendrag till ett annat utan desinficering. 

En animerad film på engelska med textning på 11 språk har getts ut samtidigt i Finland, Sverige och Norge. Målet är att sprida filmen brett både i dessa länder och på internationellt plan. Målgruppen består förutom av resenärer och områdets fastbosatta invånare även av forskare och studerande. Filmen ska visas till exempel när man beställer en resa, men också under resan, det vill säga ombord på fartyg och flygplan, när man närmar sig det arktiska resmålet. Därför vill man få bland annat kryssningsarrangörer, flygbolag, resebyråer och beskickningar som samarbetspartner. 

Bakom kampanjen och filmen är Norsk institutt for naturforskning NINA, Naturvårdsverket i Sverige och jord- och skogsbruksministeriet i Finland. Filmen har finansierats av Nordiska ministerrådet och Sysselmannen på Svalbard.

Informationskampanjen är också ett led i arbetet med att genomföra strategin för främmande arter i den arktiska regionen som godkändes på Arktiska rådets ministermöte år 2017.

Med främmande arter avses växter, djur eller andra organismer som människan oavsiktligt eller avsiktligt har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. Invasiva främmande arter är sådana arter som har konstaterats utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden

Ytterligare information:
Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2259, fornamn.efternamn@mmm.fi

Beredskap Djur och växter Främmande invasiva arter Klimatförändring Natur och klimat