Hyppää sisältöön
Media

Yhteispohjoismainen kampanja arktisen alueen eläin- ja kasvikunnan suojelemiseksi vieraslajeilta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2019 16.05
Tiedote

Vieraslajit ovat maailmanlaajuinen uhka luonnon monimuotoisuudelle, ja arktisen alueen kasvit ja eläimet ovat erityisen haavoittuvia niiden vaikutukselle. Vieraslajit voivat levitessään syrjäyttää jopa kokonaan alueen alkuperäiset lajit ja uhata näin koko arktista ekosysteemiä. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat käynnistäneet siksi yhdessä viestintäkampanjan, jossa kerrotaan miten vieraslajien kulkeutumista arktiselle alueelle voi välttää muutamin yksinkertaisin keinoin.

Arktiselle alueelle suuntautuva matkailu on tällä hetkellä alueen yksi merkittävimmistä vieraslajien leviämisväylistä. Tilannetta pahentaa ilmaston lämpeneminen, joka mahdollistaa sen, että vieraslajit leviävät alueella entistä helpommin ja pystyvät muodostamaan elinkelpoisia kantoja myös uudessa pohjoisessa elinympäristössään.

Matkustatko yksin? kysyy jääkarhuvartija animaatioelokuvassa ja tutkii tarkkaan laivoilla ja lentokoneilla arktiselle alueelle saapuvien matkustajien vaatteet, kengät ja muut varusteet. Jääkarhu etsii siemeniä, hyönteisiä ja loisia, joita matkustajat saattavat tietämättään kantaa mukanaan. Samalla se kertoo käytännön vinkeistä vieraslajien leviämisen ehkäisemiseksi.

Yksinkertaisin ja tärkein keino siementen, hyönteisten ja loisten tuhoamiseksi on vaatteiden, kenkien, matkatavaroiden ja varusteiden harjaaminen, imuroiminen ja peseminen ennen matkalle lähtöä. Kalastusvälineet ja esimerkiksi kanootit tulee lisäksi aina desinfioida arktiselle alueelle matkustettaessa. Sääntö on sinänsä helppo muistaa, koska mitään materiaaliahan ei saisi myöskään muualla maassa siirtää vesistöstä toiseen ilman, että se desinfioidaan.

Englanninkielinen, 11 kielelle tekstitetty animaatioelokuva on julkaistu yhtä aikaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ja sitä pyritään levittämään laajasti sekä julkaisumaissa että kansainvälisesti. Kohderyhmänä ovat matkailijoiden ja alueen vakituisten asukkaiden ohella myös esimerkiksi tutkijat ja opiskelijat. Elokuvaa on tarkoitus esittää esimerkiksi matkaa tilattaessa, mutta myös matkalla, laivalla ja lentokoneessa, kun lähestytään arktista kohdetta. Yhteistyökumppaneiksi pyritään siksi houkuttelemaan muun muassa risteilynjärjestäjiä, lentoyhtiöitä, matkatoimistoja ja lähetystöjä.

Kampanjan ja elokuvan takana ovat Norjan luonnontutkimuksen instituutti (Norsk institutt for naturforskning, NINA), Ruotsin luonnonsuojeluvirasto (Naturvårdsverket i Sverige) ja Suomessa maa- ja metsätalousministeriö. Rahoitus elokuvaan tuli Pohjoismaiden ministerineuvostolta ja Huippuvuorten maaherranvirastolta (Sysselmannen på Svalbard).

Viestintäkampanja toteuttaa osaltaan Arktisen neuvoston ministerikokouksessa vuonna 2017 hyväksyttyä Arktisten alueiden vieraslajistrategiaa.

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella tuonut lajin luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Haitallisia vieraslajeja ovat sellaiset, joiden on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, p. 029 516 2259, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Eläimet ja kasvit Ilmastonmuutos Luonto ja ilmasto Varautuminen Vieraslajit