Blogg

Blogg

Viltets väg till matbordet

Maaria Hackzell Publiceringsdatum 28.8.2020 11.30 Blogg JSM

Snart inleds höstens jaktsäsong och då återvänder också viltet till matbordet. Största delen av viltköttet stannar i jägarnas eget bruk, men det skulle finnas efterfrågan även på marknaden. Hur får man då ut viltkött på marknaden?

Finland har utnyttjat de lättnader som EU-lagstiftningen tillåter i fråga om frilevande vilt. Jägaren eller jaktföreningen kan på vissa villkor leverera viltkött till lokal detaljhandel (butiker och restauranger) utan köttbesiktning. Verksamheten ska anmälas till de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och samtidigt blir slaktboden till en ”anmäld livsmedelslokal”. Till detaljhandeln får årligen levereras en mängd kött som motsvarar högst 10 älgar, 30 hjortar, 50 rådjur, 1 000 harar eller kaniner och 3 000 fåglar. Detta förfarande har gjort det betydligt lättare att få ut viltkött på marknaden och till konsumenterna.

Jägaren eller jaktföreningen kan också på vissa villkor leverera frilevande vilt till lokal detaljhandel som en så kallad primärprodukt, det vill säga oflådd eller oplockad. Då krävs varken köttbesiktning eller en anmälan till kommunen. De största årliga antalen per jägare eller jaktförening är desamma som ovan: 1 000 harar eller kaniner, 3 000 fåglar, 10 älgar, 30 hjortar och 50 rådjur. Denna möjlighet används i mindre grad, och främst i fråga om småvilt.

Jägaren eller jaktföreningen kan dessutom överlåta frilevande vilt eller viltkött direkt till konsumenten utan köttbesiktning. Om det är fråga om primärprodukter krävs ingen anmälan till kommunen, och de största årliga antalen per jägare eller jaktförening är desamma som ovan: 1 000 harar eller kaniner, 3 000 fåglar, 10 älgar, 30 hjortar och 50 rådjur. I fråga om kött krävs anmälan till kommunen, men det finns inga bestämmelser om maximimängder. Kött från djur som är mottagliga för trikiner (till exempel björn och vildsvin) får dock överlåtas till konsumenten först efter en negativ trikinundersökning. På så sätt skyddas konsumenterna mot att bli utsatta för Trichinella-parasiter.

Ovannämnda lättnader gäller försäljning av vilt och viltkött från jägaren direkt till den lokala detaljhandeln eller konsumenten. Grundregeln är att frilevande vilt ska levereras till en vilthanteringsanläggning för slakt och köttbesiktning. Efter köttbesiktningen kan kött som godkänts av en tjänsteveterinär släppas ut på marknaden, till exempel för vidareförädling. Om man vill föra viltkött ut på marknaden så att det vidareförädlas i en anläggning, ska man använda denna väg. Som vilthanteringsanläggningar kan godkännas slakterier och frilevande vilt får också hanteras i de renslakterier som har godkännande för det. På Livsmedelsverkets webbplats finns en lista över vilthanteringsanläggningar och renslakterier. Köttbesiktning kan inte längre utföras i så kallade slaktbodar. 

Om du vill veta mer om möjligheterna att för ut viltkött på marknaden lönar det sig att läsa Livsmedelsverkets omfattande anvisning om hantering av kött av frilevande vilt och leverans av kött till försäljning. 

God jaktlycka!

Maaria Hackzell
Specialsakkunnig

 

Kommentera

Ange din kommentar här.