Svar på vanliga frågor om coronaviruset i jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör i synnerhet frågor som gäller jord- och skogsbruk, inhemsk matproduktion och vattentjänster samt bl.a. översvämningsskydd.

När det gäller andra frågor uppmanar vi dig att ta del av informationsutbudet på statsrådets kanslis webbplats och andra ministeriers webbsidor om coronaviruset. Adresserna till dem finns här: https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset

Se även Institutet för hälsa och välfärds webbsidor Vanliga frågor om coronavirusetAktuellt om coronaviruset och statrådets webbsida begränsningar under coronavirusepidemin.

Temporärt stöd till företag på landsbygden

Corona och arbetskraftens rörlighet

Andra frågor och svar om coronaviruset