FI SV EN

Svar på vanliga frågor om coronaviruset i jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör i synnerhet frågor som gäller jord- och skogsbruk, inhemsk matproduktion och vattentjänster samt bl.a. översvämningsskydd.

När det gäller andra frågor uppmanar vi dig att ta del av informationsutbudet på statsrådets kanslis webbplats och andra ministeriers webbsidor om coronaviruset. Adresserna till dem finns på webbsidan information om coronaviruset.

Se även Institutet för hälsa och välfärds webbsidor Vanliga frågor om coronavirusetAktuellt om coronaviruset och statrådets webbsida begränsningar under coronavirusepidemin.

Anvisningar om säsongsarbetare

  1. Anvisning till arbetsgivaren om en hälsosäker inresa, undvikande av sociala kontakter och en hälsosäkerhetsplan i fråga om säsongsarbetare inom primärproduktionen
  2. Säker inresa för säsongsarbetskraft inom primärproduktionen – anvisning för arbetsgivare
  3. Anvisning för främjande av hälsosäkerheten för säsongsarbetare inom primärproduktionen 

Corona och arbetskraftens rörlighet

Temporärt stöd till företag på landsbygden

Andra frågor och svar om coronaviruset