Svar på vanliga frågor om coronaviruset i jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör i synnerhet frågor som gäller jord- och skogsbruk, inhemsk matproduktion och vattentjänster samt bl.a. översvämningsskydd.

Om du inte hittar svaret på din fråga på denna sida, kan du skicka din fråga till jord - och skogsbruksministeriet på adressen [email protected].

När det gäller andra frågor uppmanar vi dig att ta del av informationsutbudet på statsrådets kanslis webbplats och andra ministeriers webbsidor om coronaviruset. Adresserna till dem finns här: https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset

Se även Institutet för hälsa och välfärds webbsidor Vanliga frågor om coronaviruset och Aktuellt om coronaviruset.