FI SV EN

EU-ministerivaliokunta

EU-ministerivaliokunta käsittelee ne EU:ssa päätettävät asiat, jotka pääministeri, asiassa toimivaltainen ministeri tai EU-asioiden komitea tuo käsiteltäväksi valiokuntaan.

Suomen lopullisista kannoista maatalous- ja kalastusneuvoston asialistalla oleviin lainsäädäntöehdotuksiin päätetään EU-ministerivaliokunnassa neuvostoa edeltävällä viikolla.

Mer information:

Kari Valonen, maatalousneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, Enheten för EU-samordning och Internationella frågor 0295162047