FI SV EN

Grundstödet är oberoende av produktionen

Den grundläggande förutsättningen för beviljande av grundstöd är att stödsökanden har stödrättigheter som han eller hon äger eller hyr. Stöd betalas motsvarande stödrättigheter enligt arealen. En stödrättighet berättigar till beloppet av grundstöd för en hektar. Beloppet av grundstöd är i Södra Finland dvs. i AB-stödområdet 123 euro och i Norra Finland i C-stödområdet 110 euro per hektar. Vid behov specificeras och bekräftas dessa stödnivåer genom statsrådets förordning alltid i slutet av året innan stödet betalas, när den totala arealen som berättigar till grundstöd är känd. 

Mer information på Livsmedelverkets webbplats av grundsstöd.

 

Mer information

Juha Palonen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, jordbrukseneheten Telefon:0295162356   E-postadress: