FI SV EN

Tuotannosta riippumaton perustuki

Perustuen saamisen edellytys on, että tuenhakijalla on hallinnassaan joko omistamiaan tai vuokraamiaan tukioikeuksia. Tukea maksetaan pinta-alan perusteella tukioikeuksia vastaavasti. Yksi tukioikeus oikeuttaa yhden hehtaarin perustuen määrään. Perustuen suuruus on Etelä-Suomessa eli AB-tukialueella 123 euroa ja Pohjois-Suomessa C-tukialueella 110 euroa hehtaarilta. Näitä tukitasoja tarvittaessa tarkennetaan ja vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella aina vuoden lopulla ennen tuen maksamista, kun perustukeen oikeutettu kokonaispinta-ala on tiedossa.

Lisätietoa Ruokaviraston internetsivuilta perustuesta.

 

Lisätietoja

Juha Palonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162356  


Pirjo Kuusela, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162138