G - Sperma, embryon och djursavel

 

1. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar JSMf 1026/2013; G 1:1 jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar JSMf 460/2014 (lag träder i kraft 1.7.2014)

2. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på embryon och äggceller från nötkreatur för att bekämpa djursjukdomar JSMf 1027/2013

3. -

4. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på galtsperma för att bekämpa djursjukdomar JSMf 1029/2013

5. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 176/2012 om ändring av bilagorna B, C och D till rådets direktiv 90/429/EEG vad gäller djurhälsokrav avseende brucellos och Aujeszkys sjukdom

6. -


7. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på könsceller och embryon från får och getter för att bekämpa djursjukdomar JSMf 1032/2013


8. -


9. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på könsceller och embryon från hästdjur för att bekämpa djursjukdomar JSMf 1034/2013


10. -


11. -


12. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel JSMf 780/2014, G12:1 1249/2015


13. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådana embryon och äggceller från hästdjur som samlas in för inrikeshandel JSMf 85/2015


14. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från får och getter som samlas in för att bevara den genetiska variationen hos lantraser JSMf 583/2020