G - Sperma, embryon och djursavel

 

1. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar JSMf 1026/2013; G 1:1 jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar JSMf 460/2014 (lag träder i kraft 1.7.2014)

2. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på embryon och äggceller från nötkreatur för att bekämpa djursjukdomar JSMf 1027/2013

3. -

4. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på galtsperma för att bekämpa djursjukdomar JSMf 1029/2013

5. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 176/2012 om ändring av bilagorna B, C och D till rådets direktiv 90/429/EEG vad gäller djurhälsokrav avseende brucellos och Aujeszkys sjukdom

6. -


7. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på könsceller och embryon från får och getter för att bekämpa djursjukdomar JSMf 1032/2013


8. -


9. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på könsceller och embryon från hästdjur för att bekämpa djursjukdomar JSMf 1034/2013


10. -


11. -


12. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel JSMf 780/2014, G12:1 1249/2015


13. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådana embryon och äggceller från hästdjur som samlas in för inrikeshandel JSMf 85/2015


14. -