G - Sperma ja alkiot

Euroopan unionin lainsäädäntö

1. Komission delegoitu asetus (EU) 2020/686 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä sukusolujen ja alkioiden pitopaikkojen hyväksymisen sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisiin siirtoihin sovellettavien jäljitettävyyttä ja eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta

1.b Komission delegoitu asetus (EU) 2021/880, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen pidettävien maaeläinten sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisiin siirtoihin sovellettavien jäljitettävyys-, eläinterveys- ja todentamisvaatimusten osalta

1.2. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/999 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse sukusolujen ja alkioiden pitopaikkojen hyväksymisestä ja nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden jäljitettävyydestä

Kansallinen lainsäädäntö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kotimaankauppaa varten kerättäville nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista (329/2021), muutos (153/2024)

 

Eläintautilain (441/2013) nojalla annetut asetukset (eivät enää voimassa 21.4.2021 alkaen)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus sonnin spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista MMMa 1026/2013; G 1:1 Maa- ja metsätalousministeriön asetus sonnin spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MMMa 460/2014 (astuu voimaan 1.7.2014)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista MMMa 1027/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus karjun spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista MMMa 1029/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista MMMa 1032/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista MMMa 1034/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kotimaan kauppaa varten kerättävälle hevoseläimen spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista MMMa 780/2014 , G12:1 1249/2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kotimaan kauppaa varten kerättäville hevoseläinten alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamisesta asetettavista vaatimuksista MMMa 85/2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäisrotujen geenivarojen säilyttämiseksi kerättävälle lampaiden ja vuohien spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista MMMa 583/2020