G - Sperma ja alkiot

1. Maa- ja metsätalousministeriön asetus sonnin spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista MMMa 1026/2013; G 1:1 Maa- ja metsätalousministeriön asetus sonnin spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MMMa 460/2014 (astuu voimaan 1.7.2014)

2. Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista MMMa 1027/2013

3. -

4. Maa- ja metsätalousministeriön asetus karjun spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista MMMa 1029/2013

5. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 176/2012 neuvoston direktiivin 90/429/ETY liitteiden B, C ja D muuttamisesta siltä osin kuin on kyse luomistautiin ja Aujeszkyn tautiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista

6. -

7. Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista MMMa 1032/2013

8. -

9. Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista MMMa 1034/2013

10. -

11. -

12. Maa- ja metsätalousministeriön asetus kotimaan kauppaa varten kerättävälle hevoseläimen spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista MMMa 780/2014 , G12:1 1249/2015

13. Maa- ja metsätalousministeriön asetus kotimaan kauppaa varten kerättäville hevoseläinten alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamisesta asetettavista vaatimuksista MMMa 85/2015

14. Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäisrotujen geenivarojen säilyttämiseksi kerättävälle lampaiden ja vuohien spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista MMMa 583/2020