FI SV EN

Projekt för utveckling av landsbygden

Projekt för utveckling av landsbygden genomförs som en del av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (+ övergångsperioden 2021-2022). Utvecklingsprojekten syftar till att förbättra landsbygdens verksamhetsmiljö ur såväl invånarnas som företagarnas synpunkt.

Målet med projekten för utveckling av landsbygden är att producera nya lösningar, förnya näringar på landsbygden, öka kompetensen och samarbetet samt utveckla landsbygden som boendemiljö. Projekt kan genomföras på lokal nivå, regional nivå, mellanregional nivå, riksnivå eller delvis också på internationell nivå.

Landsbygdens livskraft och verksamhetsmiljö

Landsbygdens livskraft ökas med olika projekt som stärker samarbetet och gemenskapen och förbättrar infrastrukturen. På landsbygden kräver tjänsterna och deras tillgänglighet mycket arbete, samarbete och innovationer. Genom att förbättra dataförbindelserna ökas verksamhetsmöjligheterna bland företagare på landsbygden och trivseln bland invånare på landsbygden. Genom åtgärder som anknyter till fritid och kulturprojekt ökas bl.a. ungdomarnas verksamhetsmöjligheter och aktivitet. För tjänster för äldre och deras livskvalitet kan sökas lösningar med hjälp av projektåtgärder.  

Kompetens, förnyelse och innovationer

Kompetensen hos företagare på landsbygden och samarbete mellan dem ökas bl.a. genom utveckling av utbildning och näringar. Syftet är att öka aktörernas samarbete över branscherna, rasera skrankorna, skapa nytt och stärka bl.a. landsbygdens tjänster och företagsverksamhetens konkurrensförmåga. I projekt som förnyar landsbygdens näringar har branschen inte begränsats, men projektet ska alltid ha åtminstone två aktiva företag.

Målet med utvecklingsprojektet kan vara att utveckla företagens verksamhet, produkter, teknik eller processer och öka kompetensen i anknytning till dessa. Målet är också att främja närmat och producenternas samarbete inom deras bransch. Ett särskilt mål är att stöda utvecklingen av nya företag inom bioekonomi.

Ett ytterligare mål är att öka miljökunskapen och kunskapen om energieffektivitet hos företagare och invånare på landsbygden. Samtidigt utvecklas innovationer i anknytning till dessa.

På andra webbplatser:

​​​​​​​Landsbygd.fi: Projektstöd
Landsbygd.fi: Praktiska exempel
​​​​​​​Projektstöd för landsbygden - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)

 

Mer information

Marianne Selkäinaho, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden 0295162218