Ersättning för skördeskador

 

Stödsystemet har avslutats

 

Tills vidare gällande:

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ersättande av skördeskador (269/2003)

Statsrådets förordning om ersättande av skördeskador (297/2008)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 7 och 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av skördeskador (758/2014)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av skördeskador (213/2011)

Författningar som utfärdas årligen:

Statsrådets förordning om lägenhetsbestämd ersättning skördeskador som inträffat 2015 (219/2016)

Statsrådets förordning om lägenhetsbestämd ersättning för skördeskador som inträffat 2014 (334/2015)

Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2012 års skördeskador (203/2013)

Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2011 års skördeskador (198/2012)

Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2010 års skördeskador (782/2011)

Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2009 års skördeskador (270/2010)

Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2008 års skördeskador (183/2009)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa enhetspriser och normskördar som används vid ersättning för skador på jordbruk och odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur år 2008 (339/2009)