Programersättningar

(miljöersättning, kompensationsbidrag, ekologisk produktions ersättning, ersättning för djurens välbefinnande och icke-produktiva investningar ersättning)

Tills vidare gällande:

Statsrådets förordning om övervakning av ersättning för icke-produktiva investeringar och av vissa avtal (713/2015)

Ändringar:

Statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen (712/2015)

Ändringar:

Statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar (238/2015)

Ändringar:

Statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015)

Ändringar:

Statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015)

Ändringar:

Statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015)

Ändringar:

Statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning (327/2015)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (117/2015)

Ändringar:

Författningar som utfärdas årligen:


Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2022 (105/2022)

Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2022 (1377/2021)

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2021 (348/2021)

Statsrådets förordning ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2021 (7/2021)

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2020 (97/2020)

Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2020 (1587/2019)

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2019 (454/2019)

Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2019 (1370/2018)

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2018 (148/2018)

Statsrådets förordning om ingående av en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 2018 (1100/2017)

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2017 (148/2017)

Statsrådets förordning om ingående av en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 2017 (1545/2016)

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2016 (152/2016)

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion, ersättning för djurens välbefinnande och ersättning för icke-produktiva investeringar 2015 (239/2015)