Programstöd

(kompensationsbidrag, jordbrukets miljöstöd, stöd för djurens välbefinnande, stöd för icke produktiva investeringar)

Tills vidare gällande:

Statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007)

Ändringar:

Statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013 (130/2008)

Ändringar:

Statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008―2013 (185/2008)

Ändringar:

Statsrådets förordning om övervakning av kompensationsbidrag och miljöstöd för programperioden 2000―2006 och avtal om miljöspecialstöd för programperioden 1995―1999 (400/2009)

Ändringar:

Statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag (660/2007)

Ändringar:

Statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013 (418/2008)

Ändringar:

Statsrådets förordning om övervakning av stöd för icke-produktiva investeringar (823/2008)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket (503/2007)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008―2013 (133/2008)

Ändringar:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter (499/2007)

Ändringar:

Författningar som utfärdas årligen:

Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2014 (287/2014)

Ändringar:

Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2013 (202/2013)

Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2012 (132/2012)

Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2011 (264/2011)

Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2010 (174/2010)

Ändringar:

Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2009 (216/2009)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2009 i fråga om förbindelser och avtal som överförs från programperioden 2000―2006 (221/2009)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2010 i fråga om förbindelser och avtal som överförs från programperioden 2000―2006 (186/2010)