FI SV EN

Matpolitik

Målet med matpolitiken är att främja nationens näringstillstånd och välbefinnande genom mat. Matpolitiken behandlar i stor utsträckning teman kring produktion, vidareförädling, distribution och konsumtion av mat. Nationalekonomin, medborgarnas hälsa och miljöns välbefinnande har en viktig roll i det matpolitiska beslutsfattandet.

Delegationen för matpolitik tillsatt av Jord- och skogsbruksministeriet utvecklar och samordnar genomförandet av politiska strategier kring mat i statsförvaltningen. Delegationen består av representanter från olika ministerier, producent-, rådgivnings- och naturskyddsorganisationer samt från handels- och industribranscherna. Delegationen har till uppgift att främja det matpolitiska samarbetet mellan de olika aktörerna i matkedjan. Under delegationen för matpolitik lyder tre divisioner. Mandatperioden för delegationen för matpolitik är 1.8.2016–1.8.2019.

Strategier

Mer information

Petri Koskela, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, marknadsenheten 0295162382