FI SV

På remiss

* * *

Begäran om utlåtande av statsrådets förordning om djurenheter i vissa
ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket
och trädgårdsodlingen

Senast 27.9.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
speciell sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289
e-post: fö[email protected]

Begäran om utlåtande av statsrådets förordning om djurenheter i vissa
ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket
och trädgårdsodlingen

Promemoria om utlåtande av statsrådets förordning om djurenheter i vissa
ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket
och trädgårdsodlingen

Statsrådets förordning om djurenheter i vissa
ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket
och trädgårdsodlingen

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport

Utlåtanden senast: 9.9.2022

Mer information:
Lagstiftningsråd Katri Aho, tfn. 0295 16 2235, e-post: [email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om ändring av statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Senast: 12.9.2022

Mer information:
​​​​​​​konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 02951 62347
speciell sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 02951 62289
​​​​​​​e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om användningen av fosfor i jordbruk och trädgårdsodling samt vid anläggning av grönområden och miljöbyggande

Senast: 26.8.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Titta Berlin, tfn 0295 16 2026 (11.-13.7. ja 10.-26.8.)
special sakkunnig Antti Unnaslahti, tfn. 0295 16 2426 (9.8.-26.8.)
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2022-2023

Senast 29.7.2022

Mer information:

Specialsakkunnig Janne Pitkänen, tfn. 029 516 2338 (före 8.7.)
Eldre regeringssekreterare Teemu Nikula, tlf. 029 516 2055 (11.-29.7.)
e-post: fö[email protected]

Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2022-2023

Utkast: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2022–2023

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn på grund av en försämring av den ekonomiska situationen till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina

Senast 5.8.2022

Mer information:
specialsakkunnig Heta Ratasvuori, tfn 0295 16 2016
konsultativ tjänsteman Timo Halonen tfn 0295 16 2411
e-post: fö[email protected]

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn på grund av en försämring av den ekonomiska situationen till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina

Utkast: Statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn på grund av en försämring av den ekonomiska situationen till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om stödområdet för vissa ersättningar för landsbygdsutveckling, direktstöd till jordbrukare och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård

Senast 5.9.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo tfn. 02 951 62347
speciell sakkunnige Pekka Pihamaa tfn. 02 951 62289
​​​​​​​e-post: fö[email protected]

Begäran om utlåtande, promemoria och utkast till statsrådets förordning om stödområdet för vissa ersättningar för landsbygdsutveckling, direktstöd till jordbrukare och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård

***

Begäran om yttrande om utkast till regeringens proposition till lag om temporärt incitamentssystem för skogsbruket
 
Senast: 5.8.2022
 
Mer information:
forstråd Niina Riissanen (29.7-5.8.2022), tfn. 0295 16 2339, 
lagstiftningsråd Kirsi Taipale (2.8-5.8.2022), tfn. 0295 16 2451
specialsakkunnig Antti Leinonen (25.7-5.8.2022), tfn. 0295 16 2137
e-post: fö[email protected]
 
Begäran om utlåtande 
Utkast till regeringens proposition på finska 
De viktigaste förslagen 
 

***

Begäran om utlåtande om en ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

Senast 12.8.2022

Mer information:

konsultativ tjänsteman Orian Bondestam, tfn 02951 16 2494
e-post: förnamn.efternamn(at)gov.fi

Begäran om utlåtande om en ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

* * *

Begäran om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt
stöd till Södra Finland 2022


Senast 1.9.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 0295 62193
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-posti: förnamn.efternamn (a)gov.fi

Begäran om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt
stöd till Södra Finland 2022

Promemoria om utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt
stöd till Södra Finland 2022

Utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt
stöd till Södra Finland 2022

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023–2027 samt till vissa lagar som har samband med dem

Senast 12.8.2022


Mer information:
lagstiftningsråd Markus Lounela, puh. 0295 16 2052, (21-23.6.2022 och 25.7.2022-)
konsultativ tjänsteman Sanna Sihvola, puh. 0295 16 2264, (27.6.-1.7.2022)
konsultativ tjänsteman Leena Anttila, puh. 0295 16 2240, (4.-22.7.2022)
e-posti: förnamn.efternamn (a)gov.fi

 

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023–2027 samt till vissa lagar som har samband med dem

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023–2027 samt till vissa lagar som har samband med dem (på finska)

Utkast till propositionens huvudsakliga innehåll samt lagförslag

***

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av
19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022


Senast 1.9.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn. 0295 16 2347
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn. 0295 62193
special sakkunnige Pekka Pihamaa, tfn. 0295 16 2289
e-posti: förnamn.efternamn (a)gov.fi

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av
19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

Promemoria om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av
19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

Utkast till statsrådets förordning om ändring av
19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

* * *
Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om vissa areal- och djurbaserade stöd

Senast: 12.8.2022

Mer information:
Lagstiftningsråd Katri Aho, tfn. 0295 16 2235, e-post: fö[email protected]
Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn. 0295 16 2248, e-post: fö[email protected]
 

 

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket, lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och skoltlagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Senast: 29.7.2022

Mer information:
Lagstiftningsråd Maija Kaukonen (från och med 18.7), tlf. 0295 16 2153
Konsultativ tjänsteman Sanna Koivumäki (under tiden 15.6–15.7), tlf. 0295 16 2437
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om yttrande om utkast till regeringsproposition om ändring av vissa lagar som gäller bostadsdatasystemet

Senast 22.7.2022

Mer information:
lagstiftningsråd Timo-Ville Nieminen, tlf. 02951 62379
projektchef Paavo Häikiö, tlf. 02951 62009
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Senast: 20.7.2022

Mer information:
konsultativ tjänsteman Jukka Ränkimies, tfn 02951 62488
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, tfn 02951 62416
e-post: fö[email protected]

* * *

Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om när kalvar är i skick för transport vid kommersiella transporter

Senast: 8.8.2022 

Mer information:
specialsakkunnig Susanna Ahlström, p. 02951 62436, [email protected] 
konsultativ tjänsteman Kirsti Huovinen, p. 02951 62182, [email protected] 

* * *