Hoppa till innehåll
Media

Finland meddelar sitt stöd till flera klimatinitiativ under FN:s klimatmöte på tisdag
Finland med i Glasgow-deklarationen om skogar

arbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministerietkommunikationsministerietmiljöministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2021 9.30 | Publicerad på svenska 2.11.2021 kl. 9.57
Pressmeddelande

Finland deltar i deklarationen om skogar vid klimatmötet i Glasgow. Över hundra länder förbinder sig att stoppa avskogningen före 2030 i deklarationen. Republikens president Sauli Niinistö talar vid offentliggörandet av deklarationen om skogar på tisdag i Glasgow.

Deklarationen undertecknas av bland annat Brasilien, Ryssland, Kina och USA. Finland anser det vara viktigt med multilateralt samarbete för att nå de skogsrelaterade internationella målen. Genom deklarationen förbinder sig länderna också att på global nivå ytterligare främja hållbar utveckling, inklusive hållbar skötsel och användning av skogar, samt stärka lokala ekonomier: småbrukare, ursprungsfolk och lokala samhällen vars näringar är beroende av skogar behöver starkare utomstående stöd för hållbar vård och användning av skogarna.

Målen för genombrottsplanen är ren el, utsläppsfri trafik, stål med nollutsläpp och koldioxidsnålt väte före 2030

På tisdag meddelar Finland också sitt stöd för en genombrottsplan (Breakthrough Agenda) med sammanlagt fyra genombrott i Glasgow. I genombrottsplanen dras det upp riktlinjer för de globala målen för 2030. Enligt planen ska ren energi vara kostnadseffektiv och tillgänglig överallt i världen 2030, och utsläppsfria fordon ska vara det nya normala. Ett ytterligare mål är att nästan utsläppsfritt stål ska vara det populäraste alternativet på den globala marknaden och att det ska finnas tillgång till förmånligt förnybart väte med låga koldioxidutsläpp i hela världen före 2030.

Genomförandet av genombrotten minskar utsläppen och främjar utvecklingen av nya affärsmodeller, uppkomsten av nya arbetstillfällen och uppnåendet av olika miljömål. Finland är redan medlem eller medverkar i processer som kommer att ha en central roll i genomförandet och uppföljningen av genombrottsplanen. Sådana är till exempel internationella energiorganet (IEA), internationella byrån för förnybar energi (IRENA), Mission Innovation (MI) och Clean Energy Ministerial (CEM).

Målet med utfästelsen om metan är att minska metanutsläppen från människa med 30 procent före 2030

I tillägg ansluter sig Finland på tisdag i Glasgow till den globala utfästelsen om metan som EU och Förenta staterna har upprättat för att minska utsläppen från människa med 30 procent före 2030. Metan är den växthusgas som orsakar mest klimatförändring efter koldioxid.

Finland har redan länge varit aktivt i flera internationella forum som behandlar metan, såsom koalitionen för klimat och ren luft (CCAC), det globala initiativet för metan (GMI) och Arktiska rådet. Utfästelsen medför ett kvantitativt mål som stöder det konkreta arbetet också i dessa processer.

Finlands nationella utsläpp av metan har minskat med mer än 40 procent 1990–2019, och enligt uppskattning kommer det att fortsätta minska fram till 2030. I Finland orsakar avfall, jordbruk och energiproduktion mest metanutsläpp.

Mer information:

Deklarationen om skogar
Vesa Kaarakka
Utvecklingspolitisk rådgivare
Utrikesministeriet
+358 295 350 963
vesa.kaarakka@formin.fi

Lotta Heikkonen
Ledande sakkunnig
Jord- och skogsbruksministeriet
+358 295 162 074
lotta.heikkonen@gov.fi

Genombrottsplanen (Breakthrough Agenda)
Juho Korteniemi
Ledande sakkunnig
Arbets- och näringsministeriet
+358 295 047 054
juho.korteniemi@gov.fi

Utfästelsen om metan
Kaarle Kupiainen
Specialsakkunnig
Miljöministeriet
+358 295 250 232
kaarle.kupiainen@gov.fi