Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen utreder ordnande av slakt av hästar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2007 10.24
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att studera olika alternativ för ordnande av slakt av hästar. Arbetsgruppen ska få sitt förslag klart senast 30.6.2007.

Bristen på lämpliga slaktplatser och olönsam verksamhet är ett problem inom hästsektorn. Prisnivån har sänkt på grund av det billiga hästköttet på den europeiska marknaden. Hästar har bland annat begravts eftersom destruktion i en anläggning för animaliskt avfall har varit dyrt.

Arbetsgruppen syftar till att finna nya lösningar för slakt av hästar i Finland. Arbetsgruppen beaktar kraven om djurens hälsa och välbefinnande, miljöfrågorna samt kraven på hästarnas spårbarhet vid förande av hästregister. Vidare ska arbetsgruppen utreda kostnaderna för slakt och behovet av investeringsstöd samt införande av en eventuell återvinningsavgift.

Arbetsgruppen leds av biträdande avdelningschef Veli-Mikko Niemi från jord- och skogsbruksministeriet. De övriga medlemmarna är överinspektör Tauno Junttila från jord- och skogsbruksministeriet, överinspektör Ari Seppänen från miljöministeriet, överinspektör Anne Fagerlund från Livsmedelssäkerhetsverket, veterinären Kristiina Ertola från Suomen Hippos ry, hästombudsmannen Maarit Hollmen från Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK, verksamhetsledaren Mirja Nummenmaa från Finlands Hästägares Centralförbund, forskaren Helena Jansson från Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, FT Minna-Liisa Heiskanen från Hevostietokeskus och direktör Pasi Lähdetie från Elintarviketeollisuusliitto ry. Arbetsgruppens sekreterare är FT Sanna Airaksinen från Hevostietokeskus.

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
statssekreterare Jouni Lind, tfn 09-160 53323, 050 521 3305
regeringsrådet Timo Tolvi, tfn 09-160 52445, 040 541 8739