Hoppa till innehåll
Media

Besparingarna inom landsbygdsutvecklingen görs utan att riskera målen för CAP-planen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2024 16.06 | Publicerad på svenska 8.5.2024 kl. 11.55
Pressmeddelande

På grund av de besparingar som i regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering riktas till regional och lokal utveckling av landsbygden har det föreslagits ombudgeteringar i den andra tilläggsbudgeten för 2024. Enligt regeringens rambeslut 2025-2028 ska det också göras vissa anslagsöverföringar mellan de moment som hänför sig till CAP-planen.

Ändringarna som görs inom ramen för den totala finansieringen för finansieringsperioden 2021–2027 säkerställer att besparingarna enligt regeringsprogrammet sker med beaktande av CAP-planens mål och att EU-finansieringen bokförs som en intäkt i redovisningen.  

”Företags- och projektfinansieringen fortsätter i enlighet med CAP-planen. När det gäller att nå målen för CAP-planen är det fortfarande viktigt att vi arbetar aktivt och effektfullt”, säger statssekreterare Päivi Nerg.  

Med hjälp av åtgärderna i CAP-planen möjliggörs en aktiv och hållbar livsmedelsproduktion samt en livskraftig landsbygd i Finland. I planen ligger särskild betoning på klimat- och miljömålen. Läs mer om målen för CAP-planen på landsbygd.fi.

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2024 lämnas till riksdagen den 23 maj 2024.

Mer information:

Päivi Nerg, statssekreterare, tfn 040 842 9810

Matti Hyytinen, ekonomidirektör, tfn 0295 162225

Taina Vesanto, lantbruksråd, enheten för utveckling av landsbygden,
tfn 0295 162405

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi.