Hoppa till innehåll
Media

De verksamhetskrav som ingår i grundvillkoren för jordbruket fastställdes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2023 16.04 | Publicerad på svenska 17.1.2023 kl. 9.13
Pressmeddelande

Statsrådet godkände på torsdagen en förordning om de föreskrivna verksamhetskrav som ingår i villkorligheten för Europeiska unionens stöd till jordbrukare samt om tillsynen över att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas.

Villkorligheten, som också kallas grundvillkor, består av normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (GAEC) och föreskrivna verksamhetskrav (SMR), som är krav enligt EU-rättsakterna i fråga om miljö, folkhälsa, växtskydd, djurhälsa och djurskydd. 
 
Ändringar jämfört med tidigare när det gäller de föreskrivna verksamhetskraven är till exempel att bestämmelserna om diffusa källor till fosfor och på förhand reglerat uttag av yt- och grundvatten i ramdirektivet för vatten ska inkluderas i grundvillkoren.

Det system med krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som ingår i grundvillkoren ersätter det nuvarande systemet med tvärvillkor. Grundvillkoren ska vara uppfyllda för att jordbrukaren till fullt belopp ska erhålla de direktstöd som helt finansieras av EU och de jordbrukarersättningar för landsbygdsutveckling som medfinansieras av EU. 

Ytterligare information:
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 248
Riikka Knaapi, specialsakkunnig, tfn 0295 162 001

e-post: fornamn.efternamn@gov.fi
 

CAP27 Mat och jordbruk