Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Det temporära understödet till företag inom primär jordbruksproduktion och landsbygdsföretag får fortsättning

Jord- och skogsbruksministeriet
17.6.2021 13.44
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade vid sitt sammanträde på torsdagen att förlänga giltighetstiden för förordningarna om temporärt stöd till företag inom primär jordbruksproduktion och landsbygdsföretag till utgången av 2021.

Statsrådets besluten bygger på att Europeiska kommissionen förlängde det temporära undantaget för statligt stöd med ett halvt år fram till den 31 december 2021. Förordningarnas giltighetstid skulle hat löpt ut vid utgången av juni.

Ytterligare information:
Temporärt stöd till företag inom primär jordbruksproduktion:
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2347, [email protected]
Antti Unnaslahti, lantbruksekonom, tfn 02951 62426, [email protected] 

Temporärt stöd till företag på landsbygden: 
Markus Lounela, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2052, [email protected]
Juuso Kalliokoski, ledande sakkunnig, tfn 0295 16 2470, fornamn.efter[email protected]
 

Djur och växter Landsbygd Mat och jordbruk