Hoppa till innehåll
Media

Förslaget till ändring av djurskyddslagen togs bort från lagpaketet som gäller landskapsreformen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2018 13.45 | Publicerad på svenska 8.3.2018 kl. 16.15
Pressmeddelande

Regeringen har gett en proposition om lagstiftning som gäller genomförandet av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter. Förslaget till ändring av djurskyddslagen ingår inte längre i propositionen.

Utkastet till lagstiftning som gäller landskapsreformen var på remiss i våras. Utkastet innehöll bland annat ett förslag till ändring av djurskyddslagen.

Samtidigt har jord- och skogsbruksministeriet arbetat med djurskyddslagens totalreform. Beredningen av reformen har redan kommit långt. Ett förslag till lag om djurens välbefinnande har varit på remiss och avsikten är att en proposition överlämnas till riksdagen i augusti 2018.  

För att undvika överlappande arbete har man tagit bort förslaget till ändring av  djurskyddslagen från lagstiftningsförslaget som gäller landskapsreformen. De tidigare yttrandena om förslaget beaktas dock till behövliga delar vid beredningen. 

De ändringar som landskapsreformen kräver kommer att tas in i lagen om djurens välbefinnande som är under beredning. Lagen ska ersätta den gällande djurskyddslagen. Lagen avses träda i kraft samtidigt med landskapsreformen vid ingången av år 2020. 

Ytterligare information:
Tiina Pullola, veterinäröverinspektör, tfn 0295 16 2108
Erkki Arnkil, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2127

förnamn.efternamn@mmm.fi

Administration Djur och växter alueuudistus-arkisto