Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En serie av diskussionsmöten inleds på fem orter – fiskebestämmelserna för att skydda saimenvikare uppdateras

Jord- och skogsbruksministeriet 25.8.2020 11.07
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet och landskapsförbunden i området där saimenvikaren förekommer ordnar i augusti – september lokala diskussionsmöten om skyddet av saimenvikaren samt de fiskebestämmelser som gäller det. Lokala synpunkter och erfarenheter beaktas vid beredningen av de fiskebestämmelser som träder i kraft 2021. Diskussionerna som ordnas i Södra och Norra Karelen samt Södra Savolax inleds i Rääkkylä tisdagen den 25 augusti.

Förordningen om fiskebegränsningar för skydd av saimenvikaren samt avtalen om fiskebegränsningarna löper ut nästa år.
Saimenvikaren har ökat i antal under den tid som denna förordning och den föregående förordningen har varit i kraft. Även det framtida målet är att populationen ska växa i enlighet med skyddsstrategin och därför planerar man reglering för den kommande femårsperioden.


Jord- och skogsbruksministeriet samt landskapsförbunden i Södra och Norra Karelen och Södra Savolax ordnar fem lokala diskussionsmöten som inleds den 25 augusti.


”Syftet med mötena är att få en djupare insikt i vad den bofasta befolkningen och semesterinvånarna tänker om och vilka erfarenheter de har av de fiskebegränsningar som gjorts för att skydda saimenvikaren”, berättar fiskerirådet Eija Kirjavainen på jord- och skogsbruksministeriet. 


Kirjavainen är ordförande i jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som har till uppgift att bereda de nödvändiga fiskebestämmelserna för skydd av saimenvikaren som träder i kraft 2021.
Arbetsformen är en dialog som syftar till att öka förståelsen för de frågor som behandlas, andra människor och sig själv. 


Arrangörerna önskar också få information om fiskebegränsningarnas effekter och funktion samt få utvecklingsförslag.


Lokalbefolkningens, vattenområdets ägares och fiskarnas engagemang är ett viktigt led i ett lyckat skyddsarbete.


”Målet är att tillsammans med kontaktgrupperna och aktörerna i området ta fram fiskebestämmelser som även i fortsättningen tryggar saimenvikarpopulationens tillväxt och möjliggör fiske”, säger fiskerirådet Kirjavainen.


”De möten som nu ordnas stärker människors delaktighet i området när det gäller att bereda de nya fiskebestämmelserna”, påpekar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.


Arbetsgruppen ska lämna sitt förslag till jord- och skogsbruksministeriet senast den 11 december 2020.


Den gällande förordningen av statsrådet om vissa fiskebegränsningar i Saimen trädde i kraft i april 2016 och gäller fram till april 2021. Vidare har NTM-centralen i Norra Savolax ingått 262 avtal med vattenområdets ägare för att begränsa fisket. Avtalen löper ut den 31 december 2020.


Diskussionsmöten 25.8 Rääkkylä, 26.8 Puumala, 27.8 Rantasalmi, 2.9 Taipalsaari, 3.9 Punkaharju kl. 17 –19.

Mer information om uppdateringen av fiskebestämmelserna samt om diskussionerna på jord- och skogsbruksministeriets webbplats (på finska):  https://mmm.fi/web/mmm/saimaannorppa/kalastussaannot-2021-2026

Ytterligare information:

Eija Kirjavainen, arbetsgruppens ordförande, fiskeriråd, jord- och skogsbruksministeriet,               tfn 040 772 1262, [email protected]
 

Jari Leppä Saimaannorppa