Hoppa till innehåll
Media

EU kartlägger de bästa förfarandena för kolinlagrande jordbruk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2023 13.27 | Publicerad på svenska 18.4.2023 kl. 13.37
Nyhet

Europeiska kommissionen samlar in uppgifter från medlemsländerna om deras bästa förfaranden för koldioxidupptag inom skogs- och jordbruket. Genom en öppen enkät begär kommissionen förslag till metoder som ska komplettera unionens ram för frivillig certifiering av koldioxidupptag. 

Europeiska kommissionen publicerade den 30 november 2022 ett förslag till förordning om certifiering av koldioxidupptag. Med koldioxidupptag avses att avlägsna koldioxid från atmosfären genom kolinlagring inom markanvändningssektorn dvs. jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen, och genom olika tekniska metoder. Syftet med förslaget är att skapa en ram för frivillig certifiering av koldioxidupptag inom EU. 
 
Ramen för certifieringen av koldioxidupptag behöver kompletteras med bestämmelser på lägre nivå.  Därför konsulterar nu kommissionen experter och intressegrupper som arbetar med olika metoder för kolinlagring. Kommissionens enkät om metoder för certifiering av kolinlagrande jordbruk är öppen till den 5 maj.

Kommissionen vill samla de bästa förfarandena för koldioxidupptag inom skogs- och jordbruket och fördjupa förståelsen för dem. En del medlemsländer inom EU har redan egna nationella metoder för certifiering av koldioxidupptag. Finland vill delge sina verksamhetsmodeller med kommissionen och expertgruppen för kolinlagring för att bidra till en ökad förståelse för behovet av koldioxidupptag i Finland och de övriga nordiska länderna.

Kommissionens enkät om certifieringsmetoder

Ytterligare information:

  • Lotta Heikkonen, ledande sakkunnig,  +358 295 162 074, lotta.heikkonen@gov.fi
  • Birgitta Vainio-Mattila, konsultativ tjänsteman, +358 295 162 346, birgitta.vainio-mattila@gov.fi
Natur och klimat