Hoppa till innehåll
Media

EU:s jordbruksministrar diskuterade riktlinjer för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2016 16.00
Nyhet

EU-ländernas jordbruksministrar hade ett inofficiellt möte i rådet för jordbruk och fiske i Amsterdam tisdagen den 31 maj. Under mötet diskuterades den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. En promemoria om framtidens utmaningar sammanställd av EU:s ordförandeland Nederländerna låg till underlag för diskussionen. Visionen i promemorian är att jordbruks- och livsmedelspolitiken ska samordnas.

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, som företrädde Finland vid mötet, konstaterade att den gemensamma jordbrukspolitikens främsta syfte är att trygga livsmedelsproduktionen i hela EU. Den gemensamma jordbrukspolitiken ska möjliggöra en lönsam och mångsidig produktion också i regioner där produktionskostnaderna är höga på grund av klimatet.

– Den gemensamma jordbrukspolitiken måste i framtiden vara så enkel som möjligt, både för jordbrukarna och för förvaltningen, konstaterade minister Tiilikainen.

Eftersom det var ett inofficiellt möte diskuterade deltagarna enbart och drog inte några formella slutsatser. Kommissionens förslag till riktlinjer för den gemensamma jordbrukspolitiken väntas till slutet av 2017.

Ytterligare information:
Risto Artjoki, avdelningschef, tfn 0295 162 268

CAP EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk