Hoppa till innehåll
Media

EU:s nya strategi Från Jord till bord är ett steg mot att utveckla ett hållbart europeiskt livsmedelssystem

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2020 19.32 | Publicerad på svenska 25.5.2020 kl. 10.18
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen gav den 20 maj 2020 ut en strategi som går ut på att göra EU:s livsmedelssystem hållbarare, rättvisare och hälsosammare. Den övergripande strategin syftar till att täcka hela livsmedelskedjan från primärproduktion till konsumtion. Den ska också vara en modell för att utveckla det globala livsmedelssystemet i en hållbarare riktning.

- Vi har redan gjort mycket för en hållbar matproduktion. Vi har till exempel avsevärt minskat användningen av antibiotika i djurproduktionen. Vi vill utveckla ett hållbart livmedelsystem förutom i Finland också i hela EU. Det fina med strategin är att den också beaktar den övergripande hållbarheten och täcker allt ända från fröna till matsvinnet, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Genom strategin vill man på EU-nivå bland annat öka miljömässigt hållbara odlingsmetoder och ekologisk produktion, minska användningen av växtskyddsmedel, gödselmedel och antibiotika, förbättra konsumenternas medvetenhet om hållbara matval och minska matsvinnet.

Målen för strategin Från jord till bord kommer att främjas genom bland annat EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vid samordningen av målen ska man dock se till att helheten bidrar till den gemensamma jordbrukspolitikens centrala mål.

- Det är särskilt viktigt att man vid samordningen av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och strategin Från jord till bord beaktar medlemsländernas olika förhållanden och utgångspunkter. Målet om en mer strategisk och förenklad jordbrukspolitik är en utgångspunkt som vi fortfarande håller fast vid, betonar minister Jari Leppä.

Tryggad livsmedelsförsörjning under alla förhållanden

Strategin Från jord till bord beaktar också de risker som coronaviruspandemin medför för livsmedelsförsörjningen och livsmedelskedjan. Kommissionen har för avsikt att under 2021 utarbeta en prognosplan för att trygga EU:s livsmedelsförsörjning i alla kriser.

- Coronaviruspandemin har visat vikten av ett krissäkert livsmedelsystem som täcker hela EU. Utvecklingen av livsmedelssektorns försörjningsberedskap ligger i allas intresse. Det är viktigt att både EU:s egen livsmedelsproduktion och producentens ställning i livsmedelskedjan stärks vid införandet av strategin. Vi måste se till att jordbruket är lönsamt eftersom försörjningsberedskapen bygger på det, säger minister Jari Leppä.

Den 20 maj gav kommissionen också ut en strategi för biologisk mångfald. Denna strategi och strategin Från jord till bord utgör en del av Den europeiska gröna given (European Green Deal). Läs Europeiska kommissionens pressmeddelande 20.5.2020: Stärka EU:s motståndskraft: att stoppa förlusten av biologisk mångfald och bygga ett sunt och hållbart livsmedelssystem

Se också pressmeddelandet: EU:s strategi för biologisk mångfald har ambitiösa mål – övergripande hållbarhet och medlemsländernas olika förhållanden ska beaktas (JSM 20.5.2020)

Mer information om den europeiska gröna given

Mer information:
Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn 0295 16 2058
Kirsi Heinonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2059
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2047
e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

CAP27 EU och internationella frågor Jari Leppä Mat och jordbruk