Hoppa till innehåll
Media

Europeiska unionens domstols förhandsavgörande om jakt på varg i stamvårdande syfte striktare än väntat

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2019 16.08 | Publicerad på svenska 11.10.2019 kl. 14.21
Pressmeddelande
Susi

Europeiska unionens domstol har i sitt förhandsavgörande torsdagen den 10 oktober 2019 tagit ställning till stamvårdande jakt på varg.

Enligt jord- och skogsbruksministeriet är avgörandet striktare än generaladvokatens förslag till avgörande och striktare än väntat.

– Att förebygga olagligt dödande av vargar är i sig en godtagbar grund för att bevilja jaktlicenser i stamvårdande syfte, men om man tänker fortsätta den stamvårdande jakten, förutsätter det att ministeriet och Finlands viltcentral lägger fram starka vetenskapliga bevis på att laglig jakt kan förebygga olaglig jakt, säger Sami Niemi, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Med centrala intressegrupper har man kommit överens om ett möte där man behandlar förhandsavgörandet och dess konsekvenser för en eventuell stamvårdande jakt.

Enligt förhandsavgörandet förutsätter en gynnsam skyddsnivå samarbete med Sverige och Norge.

– I anslutning till detta ska ministeriet komma med nya öppningar under vintern. Samarbetet har intensifierats betydligt under de senaste åren, säger Niemi.

- Beslutet innehåller många sådana element att vi fortsätter arbetet för att EU-länderna ska få tillräckligt med flexibilitet och verktyg för att förvalta bestånd av stora rovdjur, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Behandlingen av dispenser som beviljades 2016 återremitteras efter Europeiska unionens domstols förhandsavgörande till högsta förvaltningsdomstolen. I sitt interimistiska beslut i november 2017 begärde högsta förvaltningsdomstolen ett förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol. Högsta förvaltningsdomstolen avgör utifrån förhandsavgörandet om dispenserna från 2016 var förenliga med habitatdirektivet.

Domstolens avgörande påverkar inte de säkerhetsrelaterade förordnanden om avlivning som polisen meddelar eller de skade- och säkerhetsbaserade dispenser som beviljas av Finlands viltcentral.

Ytterligare information:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2391, fornamn.efternamn@mmm.fi

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868 017

Djur och växter