Hoppa till innehåll
Media

I konferensen European Bioeconomy Scene 2019 i Helsingfors deltar experter på bioekonomi från hela Europa

EU2019FIarbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2019 11.48
Pressmeddelande

Mer än 350 europeiska experter på bioekonomi samlas i dag i Helsingfors vid konferensen European Bioeconomy Scene 2019, som ordnas av jord- och skogsbruksministeriet och Europeiska kommissionen. Konferensen har som mål att höja allmänhetens medvetenhet och att främja dialogen om vår väg mot bioekonomi. Konferensen är ett av de huvudevenemang som ordnas i Helsingfors under Finlands EU-ordförandeskap.

–Vi lever i en värld med begränsade resurser, som utsätts för ytterligare press genom globala utmaningar som till exempel klimatförändringen och världens ökande befolkning. Situationen tvingar oss att tänka på hur vi producerar, konsumerar och kastar bort varor. Bioekonomin har en stor outnyttjad potential att lösa flera av de här utmaningarna, sade Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen i sitt öppningsanförande.

–Jag anser att mänskligheten står inför en mångfacetterad hållbarhetsutmaning, som det inte finns någon enkel lösning på, sade Katainen. För att klara av den här utmaningen har kommissionen antagit flera åtgärder, till exempel handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och det integrerade energi- och klimatförändringspaketet till 2030. År 2018 lade kommissionen fram en uppdaterad bioekonomistrategi, som drar upp riktlinjerna för ett övergripande sätt att främja och öka hållbar användning av förnybara energikällor och råvaror.

Bioekonomin har en central roll när det gäller att minska koldioxidutsläpp

EU:s uppdaterade bioekonomistrategi och handlingsplan innehåller 14 åtgärder, som kommer att stödja omställningen till en cirkulär och hållbar bioekonomi inom ramen för jordens resurser. Forskning och innovation är kärnan i hittandet av lösningar som ger medlemsländerna möjlighet att genomföra en rättvis omställning till cirkulär och hållbar bioekonomi.

Bioekonomin är en av Europeiska unionens största och viktigaste sektorer. Den omfattar jordbruk, skogsbruk, fiske, livsmedel, bioenergi och biobaserad industri och har en årlig omsättning på cirka 2 biljoner euro och sysselsätter ungefär 18 miljoner människor. Konferensen i Helsingfors sammanför från hela bioekonomisektorn akademiker, forskare, intressenter, politiskt ansvariga, företrädare för affärslivet och för det civila samhället för utbyte av kunskap, samordning av verksamhet och diskussion om nya insatser.

Konferensens huvudtema är social hållbarhet och rättvisa

–Jag är mycket glad över att Finland tillsammans med Europeiska kommissionen har möjlighet att ordna en konferens på hög nivå om bioekonomi, sade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Vi siktar på att hitta särskilda styrkor som medlemsländerna kan bygga sina egna bioekonomistrategier på. Konferensens huvudtema är social hållbarhet och rättvisa.

–I Finland är vår styrka våra mycket stora naturresurser, särskilt skogarna som fortsättningsvis är hörnstenen i vår bioekonomi, sade Leppä. Finland publicerade sin egen bioekonomistrategi 2014. Målet för den är att skapa jämlika verksamhetsförutsättningar för bioekonomin, främja teknisk utveckling, stärka forsknings- och innovationsverksamheten och säkerställa tillgången till biomassaresurser.

–Finlands politik för bioekonomi har varit framgångsrik, sade Leppä. Resultatet i bioekonomisektorerna har ökat mer än nationalekonomin i snitt och man har sett stora bioraffinaderiinvesteringar i Finland. En hållbar klimat- och energipolitik är också kärnan i det gällande regeringsprogrammet, och vi kommer att fortsätta att utveckla vår bioekonomi ytterligare.

Konferensen European Bioeconomy 2019 inleddes den 8 juli med en mottagning, som ordnades av Helsingfors stad och för vilken Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori var värd. I morgon, den 10 juli, görs det exkursioner för att se hur bioekonomin fungerar i praktiken. Exkursionerna görs inom Helsingforsområdet och i mellersta och östra Finland.

Konferensprogram (på engelska) (pdf)
Konferensens webbplats (på engelska)

Mer information:
Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef, tfn +358 29 516 2429
Janne Impiö, kommunikationsdirektör, tfn +358 50 330 6065
E-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Bioekonomi EU och internationella frågor EU2019FI Fiskar Forskning och utveckling Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk Skogar Uusiutuva Suomi Vatten