Hyppää sisältöön
Media

Euroopan biotalousasiantuntijat koolla Helsingissä

maa- ja metsätalousministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.7.2019 11.48
Tiedote

Yli 350 biotalouden asiantuntijaa eri Euroopan maista on tänään koolla Helsingissä maa- ja metsätalousministeriön ja Euroopan komission kutsumina. European Bioeconomy Scene 2019 -konferenssin tavoitteena on lisätä alan tunnettuutta ja edistää keskustelua biotalouteen siirtymisestä. Konferenssi on yksi merkittävimmistä Suomen puheenjohtajuuskaudella Helsingissä järjestettävistä tapahtumista.

”Elämme rajallisten resurssien maailmassa, ja lisäpaineita aiheuttavat globaalit haasteet kuten ilmastonmuutos ja väestönkasvu. Tilanne pakottaa meidät pohtimaan tapoja, joilla tuotamme, kulutamme ja hävitämme tavaroita. Biotaloudella on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia vastata moniin näistä haasteista”, sanoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen konferenssin avauspuheenvuorossaan.

”Ihmiskunta on kohdannut monitahoisen kestävyyshaasteen, jota ei ole mahdollista ratkaista kerralla ja nopeasti”, Katainen sanoi. Komissio on vastannut haasteeseen hyväksymällä useita eri toimenpiteitä, kuten kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman ja vuoteen 2030 ulottuvan kattavan ilmasto- ja energiapaketin. Vuonna 2018 komissio esitteli päivitetyn biotalousstrategian, jossa hahmotellaan kokonaisvaltaista tapaa edistää ja lisätä uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Biotaloudella keskeinen asema hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä

Euroopan unionin päivitetty biotalousstrategia ja toimintasuunnitelma sisältävät 14 toimenpidettä, joilla tuetaan siirtymistä kestävään, maapallon kestokyvyn rajat huomioivaan biotalouteen. Tutkimus ja innovaatiot ovat keskeisiä, kun haetaan ratkaisuja, joiden avulla jäsenvaltiot voivat toteuttaa oikeudenmukaisen siirtymän kestävään biotalouteen.

Biotalous on yksi EU:n suurimmista ja tärkeimmistä toimialoista. Se kattaa maa- ja metsätalouden, kalatalouden, elintarviketeollisuuden, bioenergian tuotannon ja muut biopohjaiset teollisuudenalat. Alan vuotuinen liikevaihto on yhteensä noin 2 biljoonaa euroa ja se työllistää noin 18 miljoonaa ihmistä. Helsingin konferenssi tarjoaa biotalousalan tutkijoille, poliittisille päättäjille, yritysten edustajille, kansalaisjärjestöille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden vaihtaa tietoja, koordinoida toimintaa ja keskustella uusista toimista.

Pääteemana sosiaalinen kestävyys ja oikeudenmukaisuus

”Olen mielissäni siitä, että Suomella on ollut mahdollisuus rakentaa yhdessä Euroopan komission kanssa korkean tason tapaaminen biotalouden ympärille”, sanoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. ”Tavoitteenamme on löytää erityisvahvuuksia, joiden varaan jäsenvaltiot voivat perustaa omat biotalousstrategiansa. Konferenssin keskeisenä teemana on sosiaalinen kestävyys ja oikeudenmukaisuus.

Suomen vahvuutena ovat mittavat luonnonvarat, erityisesti metsät, jotka ovat edelleen biotaloutemme selkäranka”, Leppä sanoi. Suomi julkisti oman kansallisen biotalousstrategiansa vuonna 2014. Sen tavoitteina on turvata biotalouden toimintaedellytykset, edistää teknologian kehittämistä, vahvistaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä turvata biovarojen käytettävyys.

”Suomen biotalouspolitiikka on ollut menestys”, ministeri Leppä sanoi. ”Biotalouden kasvuvauhti on ollut nopeampi kuin talouden keskimäärin, ja alalla on toteutettu merkittäviä investointeja. Kestävä ilmasto- ja energiapolitiikka on myös nykyisen hallitusohjelman keskiössä, ja aiomme jatkaa Suomessa biotalouden kehittämistä.”

European Bioeconomy Scene 2019 -konferenssi käynnistyi 8. heinäkuuta Helsingin kaupungin tervetulovastaanotolla, jota isännöi pormestari Jan Vapaavuori. Huomenna 10. heinäkuuta ohjelmassa on retkiä, joiden aikana kokousvieraat tutustuvat biotalouteen käytännössä. Retkikohteet sijaitsevat Suur-Helsingin alueella sekä Keski- ja Itä-Suomessa.

Konferenssiohjelma (englanniksi) 
Tapahtuman verkkosivut (englanniksi)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
Apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, p. +358 29 516 2429, liisa.saarenmaa(at)mmm.fi
Janne Impiö, viestintäjohtaja, p. +358 50 330 6065, janne.impio(at)mmm.fi

Biotalous EU ja kansainväliset asiat EU2019FI Jari Leppä Kalat Maaseutu Metsät Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen Uusiutuva Suomi Vesi