Hoppa till innehåll
Media

Europeiska ekodagen firas för andra gången

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2023 8.00
Nyhet

Europeiska unionens dag för ekologisk produktion firas på många sätt i EU den 23 september. Festligheterna fortsätter den 25 september då jord- och skogsbruksministeriets personal får ta del av en ekologisk frukost. Även personalen vid Europeiska kommissionens representation i Finland, Statens näringsdelegation och representanter för ProLuomu ry och Förbundet för Ekologisk Odling rf är inbjudna.

– Inom ekonomisk produktion är vi inte beroende av utländska insatsvaror i och med att inga kemiska gödningsmedel eller bekämpningsmedel används. Den ekologiska produktionen bidrar därmed till att stärka den nationella försörjningsberedskapen, konstaterar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

– I år har jordbrukarna ingått åtta procent färre förbindelser om ekologisk produktion än förra året, och konsumtionen av ekologiska livsmedel har minskat på grund av den svaga ekonomiska situationen i samhället. Det är beklagligt. Jag tror dock att människor börjar göra mera ansvarsfulla och hållbara val igen i takt med att den ekonomiska situationen förbättras. I den ekologiska produktionen framhävs de bästa sidorna av den finländska livsmedelsproduktionen, och jag är mycket stolt över att vi kan fira ekodagen tillsammans, fortsätter minister Essayah.

Jord- och skogsbruksministeriet påminner om att ekologisk produktion är en viktig del av hållbara livsmedelssystem och av försörjningsberedskapen, och att den därtill stöder den biologiska mångfalden. Ekologisk produktion är en föregångare när det gäller hållbar matproduktion.

Målet för Europeiska kommissionen och för Finlands nationella program för ekologisk produktion är att öka konsumtionen av ekologiska produkter både i hemmen och inom måltidstjänsterna samt att stödja övergången till ekologisk produktion och hela värdekedjan för denna produktion. Vårt nationella program för ekologisk produktion innehåller dessutom mål om att inleda ekologiskt vattenbruk och att öka den ekologiska uppsamlingen, det vill säga produktionen av ekologiska naturprodukter. Dessa mål kan vi uppnå om alla aktörer inom ekobranschen samarbetar. 

Vid jord- och skogsbruksministeriet önskar vi att så många som möjligt på sitt eget sätt deltar i firandet av Europeiska ekodagen.

Mer information:

Kirsi Heinonen, lantbruksråd, tfn 029 516 2059
Leena Seppä, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2373