Hoppa till innehåll
Media

Finlands färdigställda CAP-plan har lämnats till Europeiska kommissionen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.7.2022 11.18
Pressmeddelande

Finlands färdigställda CAP-plan lämnades till Europeiska kommissionen den 20 juli 2022. CAP-planen och svaren på kommissionens kommentarer om CAP-planen finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Finland skickade sitt av statsrådet godkända förslag till CAP-plan till kommissionen i slutet av 2021 och fick i slutet av mars i år ett observationsbrev av kommissionen med 220 synpunkter på Finlands CAP-plan. Utifrån detta förde Finland och kommissionen intensiva förhandlingar från april till mitten av juli om godkännandet av Finlands CAP-plan. 

Kommissionens iakttagelser gällde särskilt miljö- och klimatåtgärderna i planen samt många detaljer. Förhandlingarna med kommissionen fördes på alla nivåer, inklusive två gånger mellan jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen och kommissionären Janusz Wojciechowski
Under vecka 28 nådde Finland och Europeiska kommissionen en överenskommelse i förhandlingarna om hur EU:s jordbrukspolitik ska tillämpas i Finland från och med början av 2023. Efter det har planen finslipats och färdigställts.

Finlands svar på kommissionens 220 observationer sändes till kommissionen den 20 juli 2022 tillsammans med den utifrån förhandlingarna färdigställda CAP-planen. Svaren och den uppdaterade CAP-planen finns på jord- och skogsbruksministeriet webbplats. Ett sammandrag av de ändringar som gjordes i planen utifrån förhandlingarna finns som bilaga till detta meddelande (på finska).

Kommissionen förväntas formellt godkänna Finlands CAP-plan i början av september 2022. I mitten av september lämnas förslag till nationella lagar till riksdagen. Det bereds också författningar på lägre nivå som ska komplettera lagarna, och dessutom färdigställs de informationssystem som behövs. Jord- och skogsbruksministeriet informerar om de olika faserna av genomförandet av CAP-planen på sina webbsidor, vid olika informationsmöten och i sociala medier. 

Den nya CAP-planen börjar genomföras 2023 och gäller till och med 2027.

Finlands färdigställda CAP-plan (på finska)
Finlands svar på kommissionens observationer (på finska)
Ett sammandrag av de ändringar som gjordes i Finlands CAP-plan (på finska)

Mer information:
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 162 013, minna-mari.kaila(at)gov.fi (fr.o.m. 25.7.2022)