Hoppa till innehåll
Media

Fiska inte med nät i saimenvikarens utbredningsområden i juli

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2022 9.02 | Publicerad på svenska 27.6.2022 kl. 14.51
Pressmeddelande

Halvtidsmålet för strategin för skydd av saimenvikaren på 400 saimenvikare uppnåddes sex år i förtid. Saimenvikaren är fortfarande en mycket hotad art, och särskild uppmärksamhet krävs av fiskare i saimenvikarens utbredningsområden, framför allt i juli när förbudet mot nätfiske upphör. Ingen vill få en saimenvikare i nätet av misstag.

Det finns fiskebegränsningar för att skydda saimenvikaren. Förbudet mot nätfiske i Saimen upphör i juli (siklöjenät är tillåtna fr.o.m. 21.6). Men nätfiske i juli utgör en fara för små kutar som trasslar in sig i näten lättare än större saimenvikare. Därför rekommenderas andra fångstmetoder än nätfiske i juli. Här ser du bestämmelserna som gäller för fiskebegränsningsområdet i Saimen:

  • Inget nätfiske alls under tiden 15.4–30.6.  Ett undantag är dock siklöjenät med ett knutavstånd under 22 millimeter som får användas från och med den 21 juni.
  • Att använda grimnät och nät i extra stark trådgrovlek är förbjudet året om. 
  • Nätets eller nätradens bägge ändar ska alltid förankras på bottnen.
  • Öppningen till en katsa eller en mjärde får inte vara bredare än 15 cm, inte ens om den är uttöjd. 
  • Det är alltid förbjudet att använda långrev, likaså andra krokredskap med fisk eller fiskbitar som lockbete.

Begränsningsområdet (2 900 km2) som fastställts som skydd för saimenvikaren utvidgas vartefter som kutar föds på nya områden. Fiskebegränsningsområdet finns på www.kalastusrajoitus.fi.

I fjol somras hittade fiskeriövervakningen katsor som strider mot bestämmelserna. En saimenvikare kommer in i en katsa med en lös öppning, men inte ut. Därför är det viktigt att öppningen till en katsa inte är bredare än 15 cm. Öppningen till katsor och ryssjor som är slutna upptill ska förstärkas så att den under inga omständigheter blir större än 15 cm.

Saimen är ett viktigt fiskeområde: fisket i området utgör en tredjedel av det kommersiella insjöfiskets värde i Finland och dessutom finns ett stort antal fritidsfiskare i området. Nätfiske ger den största delen av fångsten av abborre och gös i kommersiellt fiske och i fritidsfiske fångsten av gös, siklöja och sik. Fiskebegränsningarna försämras det kommersiella fiskets verksamhetsförutsättningar och minskar fångsterna. I fiskebegränsningarna för att skydda saimenvikaren försöker man också beakta tillgången på inhemsk fisk.

Mer information:

Eija Kirjavainen, fiskeriråd, 0295162404, fornamn.efternamn(at)gov.fi