Hoppa till innehåll
Media

Fisketurismen i Finland ska ges ett lyft genom kvalitet och mångsidighet – arbetsgrupp överlämnade utvecklingsprogram till minister Kurvinen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2023 12.07
Pressmeddelande

För att främja fisketurismen föreslås ett ambitiöst program: visionen är att Finland ska ha mångsidiga fisketjänster som är de mest högklassiga i Europa 2033. Den arbetsgrupp som har haft till uppgift att utarbeta ett program för utveckling av fisketurismen överlämnade programmet till jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen den 30 mars 2023.

Inom fisketurismbranschen i Finland finns 511 företag med en sysselsättande effekt på 935 årsverken. Finlands vatten och fiskbestånd ger god potential för utveckling av fisketurismen. Finland har dock ingen stark image på den internationella marknaden, och tjänsteutbudet motsvarar inte till alla delar efterfrågan. Det bedrivs inte heller mycket utvecklingsarbete eller marknadsföring. Bland annat utifrån dessa identifierade utgångspunkter har arbetsgruppen utarbetat ett utvecklingsprogram för att fisketurismen i Finland ska öka. 

Utvecklingsprogrammet innehåller förslag till åtgärder för utveckling av tjänsterna och affärsverksamheten, försäljningen och marknadsföringen samt verksamhetsmiljön. 

- Jag är nöjd över att det har nåtts en gemensam syn på hur fisketurismen bör utvecklas under de kommande tio åren. Jag hoppas att många aktörer vill delta i att genomföra programmet för att såväl finländska som utländska fisketurister i fortsättningen ska erbjudas ännu bättre tjänster och för att också företagsverksamheten ska få ett lyft, konstaterar jord - och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Arbetsgruppen bestod av sakkunniga i fiskeri, turism och regionutveckling. För genomförandet av de föreslagna åtgärderna behövs sakkunskap och arbetsinsatser av många aktörer som på olika sätt har kopplingar till fisketurismen.

- Arbetsgruppen lyckades genom gott samarbete ta fram ett ambitiöst program för utveckling av fisketurismen. Jag tror att detta kommer att avspeglas positivt i engagemanget för att genomföra programmet, säger Eija Kirjavainen, fiskeriråd vid jord- och skogsbruksministeriet och ordförande för arbetsgruppen.

Jord- och skogsbruksministeriet sänder nu utvecklingsprogrammet på remiss, och därefter kommer det att färdigställas. Utvecklingsprogrammet (på finska).

Framtagandet av ett nytt utvecklingsprogram för fisketurismen är en åtgärd som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Arbetsgruppen hade till uppgift att ge jord- och skogsbruksministeriet ett förslag till ett nytt program för utveckling av fisketurismen. 

Gruppen bestod av företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, Lapplands Yrkeshögskola, Business Finland Oy Visit Finland, närings-, trafik- och miljöcentralen, Finlands fiskeguidegille, WWF, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, Sametinget och landskapsförbunden. 

Ytterligare information:

Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 0295 162 404, eija.kirjavainen(at)gov.fi