Hoppa till innehåll
Media

Förbud mot att hålla fjäderfä utomhus träder i kraft 15.3.2008

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2008 8.50
Pressmeddelande -

Förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus i Finland träder i kraft 15.3.2008 och gäller till och med 31.5.2008. Det är dock möjligt att hålla fjäderfä ute om hägnet har skyddats med ett tillräckligt finmaskigt nät. Nätet ska förhindra att vattenfåglar i fritt tillstånd inte kommer i beröring med det inhägnade fjäderfäet. På djurhållningsplatser som skyddats med nät får man inte samtidigt hålla både hägnade vattenfåglar, till exempel ankor eller änder, och annat fjäderfä avsett för kommersiell kött- eller äggproduktion. Innan djurhållaren släpper fåglarna ut i hägnet ska han informera kommunveterinären om detta.

Läget beträffande fågelinfluensa har varit oförändrat under det senaste året. Man strävar efter att förhindra spridningen av fågelinfluensan med hjälp av skyddsåtgärder, så att vilda fåglar och fjäderfä kommer i kontakt med varandra så lite som möjligt. Fjäderfä är fåglar som hålls i syfte att producera kött, ägg avsedda för konsumtion och andra produkter eller att plantera ut viltfågel.

I arbetet med att motverka fågelinfluensa ingår även uppföljningsprogram både för fjäderfä och för fåglar i naturligt tillstånd. Undersökningar om huruvida vilda fåglar bär fågelinfluensa fortsätter på samma sätt som i fjol. Om flera döda fåglar upptäcks, ska detta anmälas till den lokala kommunalveterinären. Vid uppföljningen av fågelinfluensa i Finland har antikroppar mot fågelinfluensaviruset konstaterats, men själva viruset har inte påträffats.

I enlighet med gällande lagstiftning ska producenten omedelbart underrätta kommunal- eller länsveterinären om han hos sitt fjäderfä upptäcker avvikande dödlighet, symptom som tyder på fågelinfluensa eller förändringar i produktionen. Om konsumtionen av vatten och foder eller äggproduktionen minskar kan detta vara ett tecken på fågelinfluensasmitta på gården.

Fjäderfä och andra fåglar får inte föras till djurutställningar eller motsvarande evenemang under den period förbudet gäller. Förbudet gäller inte burfåglar som har vistats i landet minst sex månader och som enbart hålls inomhus som sällskapsdjur.

Förbudet gäller även djurhållningsplatser som driver ekologisk produktion och fjäderfä som hålls för eget bruk. Iakttagande av myndigheternas bestämmelser förändrar inte den ekologiska statusen på dessa fåglar även om de inte vistas utomhus. Parkfåglar kan befrias från förbudet att hållas utomhus om de med utgångspunkt i en anmälan till länsveterinären har godkänts som en permanent djurutställning.

År 2007 påträffades fall av fågelinfluensa i Europa både hos vilda fåglar och hos fjäderfä. I fjol rapporterades sammanlagt 308 st. fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar i Europa. Fågelinfluensa hos fjäderfä har konstaterats i Polen, Rumänien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tyskland och Ungern. I fallen hos fjäderfä har ett sjukdomsutbrott kunnat omfatta tusentals eller hundratusentals fåglar.

Hösten 2003 började en undertyp av fågelinfluensa, H5N1, sprida sig snabbt i Asien. Denna kan överföras på bl.a. svin och människor. Världshälsoorganisationen WHO har bekräftat att 372 människor i världen hade smittats med H5N1-typens fågelinfluensa fram till 11.3.1008. Av dessa har 235 avlidit. De flesta dödsfallen har registrerats i Sydostasien, men människor har dött i fågelinfluensa även i Egypten och Turkiet. Inga fruktade smittor människor emellan har tillsvidare påträffats.

Mer information

Veterinäröverinspektör Katri Levonen, jord- och skogsbruksministeriet,
09-160 53437
Veterinäröverinspektör Sirpa Kiviruusu, Evira 020 77 24574