Hoppa till innehåll
Media

Förbudet mot laxfiske i Tana älv träder sannolikt i kraft den 10 juni

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2022 14.05 | Publicerad på svenska 7.6.2022 kl. 7.56
Pressmeddelande
Kuva: Jaakko Vähämäki

Bedömningen av när förbudet mot laxfiske i Tana älvs vattendrag kan träda i kraft har preciserats. Den andra behandlingen av ärendet i riksdagen infaller tisdagen den 7 juni, och om lagförslaget godkänns, stadfästs lagen av presidenten fredagen den 10 juni. Förbudet mot laxfiske träder då i kraft omedelbart.

I det pressmeddelande som jord- och skogsbruksministeriet publicerade den 1 juni bedömdes det att fiskeförbudet skulle kunna träda i kraft tisdagen den 7 juni. Att det fördröjs ytterligare beror på tekniska ändringar som är nödvändiga för att förbudet ska kunna sättas i kraft. 
  
”Trots att förbudet mot laxfiske inte har trätt i kraft än, hoppas jag att ingen fiskar lax i Tana älv. Nu har fiskarna vid Tana älv en god möjlighet att visa sitt ansvarstagande och skydda laxbestånden genom att låta fångstredskapen ligga på stranden”, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.
 
Laxfiske är särskilt skadligt nu i början av sommaren, när de laxar som är mest värdefulla med tanke på laxbeståndens återhämtning vandrar upp i älven. Att dessa stora moderfiskar skyddas är livsviktigt för laxbeståndens återhämtning.

Mer information: 

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 02951 62051, vesa.ruusila(at)gov.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62152, tapio.hakaste(at)gov.fi