Hoppa till innehåll
Media

Förlängda tidsfrister inom systemet med stöd för djurens välbefinnande år 2008

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.1.2009 12.16
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008-2013. Ändringen ger veterinärer längre tid, dvs. till 30.4.2009, att göra hälsobesök och utarbeta hälsovårdsplaner. Ändringen gäller endast de jordbrukare som ingått en förbindelse om stöd för djurens välbefinnande. De som år 2009 ingår förbindelser om stödet ska uppfylla kraven senast i slutet av 2009.

År 2008 ingick ca 4 700 jordbrukare en förbindelse om stöd för djurens välbefinnande. Eftersom antalet var stort och stödsystemet nytt hann veterinärerna inte göra alla behövliga hälsobesök enligt tidsplanen.

I förordningen ingår också en förändring som säger att även gyltor ska få material för bobygge. Det här är lika viktigt såväl för gyltor som för suggor.

Stödet för djurens välbefinnande ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013. Stödet gäller för nöt- och svingårdar och förbindelsen löper över fem år. Jordbrukaren måste åta sig att följa nöt- och/eller svingårdens basvillkor. Gården ska under hela förbindelseperioden ha minst 10 djurenheter av produktionsdjur som hör till den aktuella produktionsinriktningen. Jordbrukaren kan också välja 0-2 tilläggsvillkor. Nöt- och svingårdar har egna olika tilläggsvillkor. Bas- och tilläggsvillkoren överskrider den nivå som lagstiftningen kräver.

Stödet för djurens välbefinnande kan uppgå till högst 5 000 euro/år/gård. År 2008 är stödbeloppet totalt drygt 10 miljoner euro.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
sektionschef Juha Palonen, tfn 09-160 52935
regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 09-160 52229
överinspektör Antero Nikander, tfn 09-160 52926

Sirkka-Liisa Anttila