Hyppää sisältöön
Media

Eläinten hyvinvointituen ehtojen määräajoille jatkoa vuoden 2008 sitoumuksissa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.1.2009 12.16
Tiedote -

Valtioneuvosto hyväksyi tänään eläinten hyvinvointituesta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksen. Muutoksella annetaan jatkoaikaa eläinlääkärien tekemille terveydenhoitokäynneille ja terveydenhoitosuunnitelman tekemiselle 30.4.2009 asti. Muutos koskee vain eläinten hyvinvointitukeen keväällä 2008 sitoutuneita viljelijöitä. Vuonna 2009 hyvinvointitukeen sitoutuvien on toteutettava kyseiset vaatimukset vuoden 2009 loppuun mennessä.

Eläinten hyvinvointitukeen sitoutui vuonna 2008 noin 4700 viljelijää. Koska sitoutuneita oli runsaasti ja tukijärjestelmä uusi, kaikkia tarvittavia eläinlääkärikäyntejä ei ehditty tehdä tavoitellussa aikataulussa.

Asetusta muutettiin myös siltä osin, että ensikoillekin on annettava pesäntekomateriaalia. Pesäntekomateriaali on yhtä tärkeää sekä ensikoille että jo porsineille emakoille.

Eläinten hyvinvointi tuki sisältyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007-2013. Tuki koskee nauta- ja sikatiloja ja siihen sitoudutaan viideksi vuodeksi. Viljelijän on sitouduttava noudattamaan nauta- ja/tai sikatilan perusehtoja. Tilalla on oltava hallinnassaan koko sitoumuskauden vähintään 10 eläinyksikköä kyseisen tuotantosuunnan tuotantoeläimiä. Viljelijä voi valita myös 0-2 lisäehtoa. Nauta- ja sikatiloilla on omat erilaiset lisäehtonsa. Perus- ja lisäehdot ylittävät lainsäädännössä vaadittavan tason.

Eläinten hyvinvoinnin tukea voidaan maksaa tilaa kohden enintään 5000 euroa/vuosi. Vuoden 2008 sitoumusten tukimenekki on runsas 10 miljoona euroa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
jaoston päällikkö Juha Palonen, p. (09) 1605 2935
hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. (09) 1605 2229
ylitarkastaja Antero Nikander, p. (09) 1605 2926