Hoppa till innehåll
Media

Fortfarande ingen samsyn om den gemensamma jordbrukspolitiken – förhandlingarna fortsätter i juni

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2021 7.54 | Publicerad på svenska 28.5.2021 kl. 13.35
Pressmeddelande
Jari Leppä.

EU:s jordbruksministrar och Europaparlamentet nådde ännu inte samsyn om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) när rådet för jordbruk och fiske sammanträdde till sitt möte i maj. Förhandlingarna mellan institutionerna fortsätter i juni. Jordbruksministrarna samlades till förhandlingar i Bryssel den 26–28 maj 2021. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet.

Förhandlingarna, som avslutades tidigt på fredag morgon den 28 maj, gällde särskilt miljö- och klimatåtgärderna inom ramen för GJP, det vill säga den så kallade gröna arkitekturen, samt en bättre inriktning av stöden och den så kallade sociala villkorligheten i fråga om GJP. Samsyn om dessa frågor nåddes inte eftersom Europaparlamentet inte var berett att godkänna rådets förhandlingsförslag.

– Vi ville nå en lösning som garanterar de europeiska jordbrukarna stabila utsikter, stärker näringslivets lönsamhet och uppfyller klimat- och miljömålen med beaktande av regionala skillnader och särdrag. Jag är frustrerad över att parlamentet inte var berett till genuina eftergifter vid förhandlingarna, sammanfattade minister Leppä stämningarna under natten.

Nästa gång samlas ministrarna till ett informellt möte i Lissabon i mitten av juni. I slutet av juni sammanträder rådet för jordbruk och fiske i Luxemburg och försöker då på nytt hitta en lösning. Portugal har fortfarande som mål att samsyn i frågan ska nås under landets ordförandeskap i Europeiska unionens råd, det vill säga före utgången av juni.

Ytterligare information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 516 2868
 

EU och internationella frågor Jari Leppä Mat och jordbruk