Hoppa till innehåll
Media

Frivilliga programmet mot nötkreaturssjukdomen BVD slopas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2008 10.08
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har upphävt bestämmelserna om det frivilliga BVD-hälsoövervakningsprogrammet i förordningen om bekämpning av bovin virus diarré (BVD/MD). Ändringen träder i kraft i början av år 2009. Bekämpningen av BVD är dock också i fortsättningen lagstadgad.

Risken för BVD-infektion i samband med handeln med djur är nu i Finland så liten att kostnaderna för det frivilliga BVD-programmet inte längre är motiverade med tanke på hanteringen av risken. Hos oss hör risken närmast ihop med införseln av levande nötkreatur, tjursperma och embryon av nötkreatur.

Sedan förordningen om bekämpning av BVD trädde i kraft år 2004 har vi endast haft några enskilda BVD-fall i Finland. I fall av BVD beläggs gården med restriktionsbestämmelser som innebär förbud mot inköp eller försäljning av levande nötkreatur. Bestämmelserna gäller tills gårdens alla nötkreatur är undersökta och eventuella virusutsöndrare avlägsnade från gården.

Alla mjölkkobesättningar undersöks årligen genom att man tar prov på tankmjölk. Sedan 2003 har man följt upp BVD hos dikobesättningar genom prov på slaktade djur. De uppföljande undersökningarna fortsätter.

Bovin virus diarré (bovine viral diarrhea, BVD) är pestivirusorsakad, smittsam sjukdom som i regel förekommer hos nötkreatur. Djur med akut sjukdom får feber och nedsatt aptit, är nedstämda, får rinnande ögon och näsborrar, frätsår eller sår i munhålan, diarré och nedsatt mjölkproduktion. Oftast ger sjukdomen endast lindriga symptom eller inga symptom alls. En BVD-infektion försvagar produktionen och djurens välbefinnande. Om en ko infekteras under de första dräktighetsmånaderna kan detta leda till kastning eller att kalven är missbildad eller att djuret utsöndrar BVD-virus resten av sitt liv. Kroniskt infekterade djur är den vanligaste orsaken till smittspridning.

Mer information:

veterinäröverinspektör Kajsa Hakulin, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 52433, 040 719 3259 (frågor kring lagstiftning)

specialforskaren, veterinärmedicine doktor Ulla Rikula, Evira, tfn 020 7724 585, 050 563 2052 (sjukdomsbild och uppföljande undersökningar)