Hoppa till innehåll
Media

Genom en ny tjänst för viltskador får alla öppen information om skador som orsakas av vilt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2023 11.55 | Publicerad på svenska 19.1.2023 kl. 8.55
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat tjänsten riistavahingot.fi, som är öppen för alla. I tjänsten finns uppdaterad information om skador och olyckor som orsakats av storvilt, vildsvin och hjortdjur. Tjänsten tillhandahålls av Livsmedelsverket och den utvecklas gemensamt med Finlands viltcentral.

Skador som orsakas av vilt väcker intresse hos allmänheten och nu finns uppgifter om dessa skador samlade i en ny tjänst som är öppen för alla. I tjänsten riistavahingot.fi är det möjligt att granska skador som orsakas av vilt som helhet eller avgränsa sökningen utifrån villebråd, skadeobjekt, tid eller område. I tjänsten finns rapporter om skador under olika tidsperioder av olika längd.

Tjänsten använder samma uppgifter som viltförvaltningens interna verktyg viltskaderegistret. I tjänsten kan man söka uppgifter bland annat om aktuella trafikolyckor som orsakats av vilt. Källan är de händelser som registrerats av storviltsassistansen. Det finns även information om skador på renar, husdjur och hundar som orsakats av stora rovdjur.

Tjänsten visar skadorna i en ruta med en noggrannhet på 10 km x 10 km, dvs. den exakta platsen för olyckan visas inte. Det belopp i euro som anges för skadorna är uppskattningar, eftersom många faktorer inverkar på ersättningarna. Det uppskattade beloppet av skadan i en trafikolycka anges inte, eftersom skadorna ersätts via bilisternas frivilliga kaskoförsäkringar. Inte heller i fråga om skadorna på renar beaktas den mängd förlorade kalvar som fastställs utifrån kalkylmässiga grunder.

I inledningsfasen finns tjänsten som provversion. Den går redan att använda på adressen riistavahingot.mmm.fi. Den officiella sidan riistavahingot.fi öppnas före sommaren 2023. Tjänsten finns på finska, svenska och engelska.

Mer information:

Jussi Laanikari, specialsakkunnig, enheten för vilt och fiske, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 40 733 6229, fornamn.efternamn@gov.fi
Petteri Kivi, ledande sakkunnig, Livsmedelsverket, tfn +358 295 204 434, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi
Otto Hölli, systemspecialist, Finlands viltcentral, tfn +358 294 312 284 fornamn.efternamn@riista.fi