Hoppa till innehåll
Media

Glasögon för mörkerseende och artificiell belysning blir tillåtna vid jakt på vildsvin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2024 13.55 | Publicerad på svenska 6.5.2024 kl. 16.07
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste fredagen den 3 maj lagen om ändring av 33 § i jaktlagen. Lagen träder i kraft den 10 maj 2024.

Jaktlagen ändras så att elektroniska siktanordningar och artificiella ljuskällor avsedda för nattskytte får användas vid jakt på vildsvin utan dispens. Syftet med ändringen av lagen är att effektivisera jakten på vildsvin för att förhindra spridning av afrikansk svinpest (ASF). 

Om sjukdomen sprids till Finland kommer den att ha betydande ekonomiska konsekvenser för svinhushållningen. Sjukdomen skulle också regionalt begränsa jakten och jaktturismen eller helt förhindra dessa. Lagen träder i kraft den 10 maj 2024.

Lagändringen baserar sig på de riktlinjer som jord- och skogsbruksministeriet arbetsgrupp för frågor som gäller vildsvin har dragit upp i fråga om minskning av vildsvinsstammen och effektivering av jakten. På medellång sikt är målet att halvera stammen. Utanför koncentrationerna av vildsvin i Östra Nyland och Sydöstra Finland är målet att vildsvin främst ska påträffas sporadiskt, och bestånden ska inte heller tillåtas bli tätare eller permanenta. 

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning fortsätter vildsvinsstammen att minska i Finland. I januari 2024 var stammens genomsnittliga storlek drygt 2 000 vildsvin, vilket är cirka 1 000 individer mindre än under 2020, då stammens tillväxt nådde sin topp. Förutom jakt har de senaste årens kalla vintrar bidragit till att vildsvinsstammen minskat.

”Jägarna utför ett viktigt arbete för att minska vildsvinsstammen. De hjälper till att minska risken för att afrikansk svinpest ska spridas till Finland. Genom lagändringen vill vi underlätta jägarnas arbete och uppmuntra till jakt på vildsvin”, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Bilagor
Lag om ändring av 33 § i jaktlagen
Naturresursinstitutet uppskattning av vildsvinsstammen
Vad är afrikansk svinpest? (Livsmedelsverket.fi)

Mer information
Vesa Ruusila, ordförande för arbetsgruppen för frågor som gäller vildsvin, jord- och skogsbruksministeriet, 0295 162051, fornamn.efternamn@gov.fi
Sonja Falk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050911 4546, fornamn.efternamn@gov.fi

Djur och växter Vilt