Hyppää sisältöön
Media

Pimeänäkölaitteiden ja keinovalon käyttö sallitaan villisian metsästyksessä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2024 13.55
Tiedote

Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina 3.5. lain metsästyslain 33 §:n muuttamisesta. Laki tulee voimaan 10.5.2024.

Metsästyslaki muuttuu siten, että yöammuntaa varten tarkoitettuja elektronisia tähtäyslaitteita sekä keinotekoista valonlähdettä saa käyttää villisian metsästyksessä ilman poikkeuslupaa. Lakimuutoksen tavoitteena on tehostaa villisian metsästystä afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi. 

Taudin pääsy maahan aiheuttaisi merkittäviä taloudellisia seuraamuksia sikataloudelle. Tauti myös rajoittaisi alueellisesti metsästystä ja metsästysmatkailua tai estäisi sen kokonaan. Laki tulee voimaan 10.5.2024.

Lakimuutos perustuu maa- ja metsätalousministeriön 28.4.2022 asettaman villisikatyöryhmän aiemmin tekemiin linjauksiin villisikakannan pienentämisestä ja metsästyksen tehostamisesta. Keskipitkällä aikavälillä tavoitteena on kannan puolittaminen nykyisestä. Itäisen Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen keskittymien ulkopuolella tavoite on, että villisikaa tavataan lähinnä satunnaisesti, eikä tihentymiä tai pysyvää kantaa päästetä muodostumaan. 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottaman ja julkaiseman kanta-arvion mukaan villisikakanta on edelleen pienentynyt Suomessa. Tammikuussa 2024 kannan keskimääräinen koko oli runsaat 2 000 villisikaa, mikä on noin 1 000 yksilöä pienempi kuin kannan kasvun huippuvuonna 2020. Metsästyksen ohella villisikojen määrän vähenemiseen ovat vaikuttaneet viime vuosien kylmät talvet.

”Metsästäjät tekevät tärkeää työtä pienentäessään villisikakantaa. He vähentävät näin riskiä, että afrikkalainen sikarutto leviäisi Suomeen. Lakimuutoksella haluamme helpottaa metsästäjien työtä ja kannustaa villisian metsästykseen”, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sanoo.

Liitteet
Laki metsästyslain 33 §:n muuttamisesta (pdf)
Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottaman villisian kanta-arvio
Mikä on afrikkalainen sikarutto? (Ruokavirasto.fi)

Lisätiedot
Vesa Ruusila, villisikatyöryhmän puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeriö, 0295 162 051, etunimi.sukunimi@gov.fi
Sonja Falk, ministerin erityisavustaja, p. 050 911 4546, etunimi.sukunimi@gov.fi

Eläimet ja kasvit Riista