Hoppa till innehåll
Media

Regeringen använder resten av krispaketet för att minska nedskärningarna i jordbruksstöd 2018 med hälften, satsar på jordbrukarnas friskvård samt på produktion av biogas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2017 13.51 | Publicerad på svenska 31.8.2017 kl. 13.55
Pressmeddelande

Regeringen har beslutat halvera nedskärningarna i kompensationsersättningen 2018 eftersom jordbrukskrisen inte är över och primärproduktionens lönsamhet fortfarande är dålig.

Till kompensationsersättningen 2018 överförs i enlighet med stödförhandlingarna 10 miljoner euro. Vidare ska man avsätta 3,5 miljoner euro för att bidra till livsmedelsexporten och säljfrämjande åtgärder. I samband med krispaketet har man redan tidigare beslutat överföra 11 miljoner euro till kompensationsersättningen 2018, vilken således sänks bara med fem euro per hektar jämfört med år 2017. De planerade nedskärningarna var mycket större.

– Jordbrukets långa lönsamhetskris har drabbat hårt ekonomiskt många gårdar och det svåra marknadsläget fortsätter. Livsmedelsexporten ser äntligen ut att öka, men tillväxten har ännu inte lett till bättre lönsamhet på gårdarna. Därför är det viktigt att vi kanaliserar obundna anslag via kompensationsersättningen direkt till jordbrukare, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

– På grund av krispaketet får en gård, som är omkring 42 hektar stor, 420 euro mer i kompensationsersättning 2018, fortsätter Leppä.

För jordbruksföretagarnas friskvård ska det också reserveras tilläggsresurser år 2018. För lättnader med betalningen av avgifterna för avbytarhjälp reserveras en miljon euro.  Ytterligare ska regeringen avsätta en miljon euro för projektet Ta hand om bonden som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. 

– Jag är lättad över att vi i det rådande ekonomiska läget fick två miljoner euro till för dessa projekt som är viktiga för jordbrukarnas friskvård.

Regeringen beslutade också stödja anskaffningen av renodlade elbilar och konverteringen av gas- och flexfuelbilar med totalt sex miljoner euro per år. För att öka biogasproduktionen ska jord- och skogsbruksministeriet ta in gårdarnas biogasanläggningar i ett system som bygger på Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel.

– Med tanke på lönsamheten är det viktigast att vi får livsmedelsmarknaden att fungera rättvisare. Arbetet med detta fortsätter på jord- och skogsbruksministeriet, säger Leppä.

Mera information

Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn  050 565 0424

Bioekonomi Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk