Hoppa till innehåll
Media

Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder: Ödemarksbruket bör tas in i de nationella programmen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2018 9.23 | Publicerad på svenska 19.10.2018 kl. 16.07
Pressmeddelande

Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder föreslår att det eftersatta underhållet av den byggda infrastrukturen i nationalparker, strövområden och mångbruksskogar ska omfattas av de kommande regeringarnas budgetar oberoende av regeringsbasen. Vid fördelningen av stöden ska behoven i glesbygden beaktas.

Arbetsgruppen vill lyfta vildmarksturismen till internationell nivå som en del av Visit Finlands verksamhet, och föreslår att det utarbetas ett temaprogram för vildmarksturism, införs en modell för tillståndskvoter på Forststyrelsens marker samt genomförs en utredning om möjligheten att inrätta vildmarkshotell i ödemarksområden och i nationalparker eller i närheten av sådana. Arbetsgruppen anser också att det behövs ett långsiktigt nationellt program för att främja livsmedelsexporten. Ur glesbygdsperspektiv är det särskilt viktigt att utveckla exporten av vilt och vild mat från naturen.

Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder förutsätter att invånarna fortsättningsvis ska ha rätt att i sin hemkommun jaga på områden som tillhör staten i överensstämmelse med 8 § i den gällande jaktlagen. Arbetsgruppen anser att detta är betydelsefullt med tanke på regionens dragkraft. Antalet fritidsjägare och fritidsfiskare ökar och för närvarande finns det cirka 0,3 miljoner fritidsjägare och cirka 1,5 miljoner fritidsfiskare. Den nytta som vildmarksbesökarna tillför regionerna uppgår till cirka 42 miljoner euro. Arbetsgruppen beslutade att även stödja fastställandet av lokala fiskerättigheter i övre Lappland.

Produktionen av biogas ska främjas. Distributionsnätet för biodrivmedel för transport ska utvidgas och utvecklas bl.a. genom att göra det möjligt för gårdar att sälja biogas till utomstående oberoende av investeringens finansieringskälla.

Vid sitt möte den 17 oktober 2018 godkände parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder åtgärder som anknyter till bioekonomi. Åtgärderna gäller ödemarksbruk, naturturism, livsmedelsexport, decentraliserad energiproduktion och användningen av skogar. Arbetsgruppen betonar glesbygdsområdenas andel när det gäller att hitta lösningar på klimatförändringen och framhåller vikten av ekologisk och ekonomisk hållbarhet i de politiska beslut som gäller regionerna och deras verksamhetsförutsättningar.

Mer information:

Anne Kalmari, riksdagsledamot, ordförande för parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder, tfn 09 432 3073

Tytti Määttä, stadsdirektör, vice ordförande för parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder, tfn 044 725 5220

Christell Åström, konsultativ tjänsteman, sekreterare för arbetsgruppen, tfn 0295 162 030, jord- och skogsbruksministeriet

Tarja Lukkari, specialsakkunnig, sekreterare för nätverket för glesbefolkad landsbygd, tfn 0400 372 082

Statsrådet tillsatte parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder den 19 oktober 2017 för att förbättra möjligheterna för glesbebyggda områden i Finland. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.11.2017–30.9.2019. Arbetet baserar sig på Strategin för utveckling av glesbygden 2017–2020 som publicerades 2017. Riksdagsledamot Anne Kalmari är ordförande för arbetsgruppen.