Hyppää sisältöön
Media

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmä: Erätalous nostettava kansallisiin ohjelmiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2018 9.23
Tiedote

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmä esittää, että kansallispuistojen, retkeilyalueiden ja monikäyttömetsien alueille rakennetun infrastruktuurin kunnossapidon korjausvelka katetaan tulevien hallitusten budjeteissa hallituspohjasta riippumatta. Tuen kohdentamisessa tulee huomioida harvaan asutun maaseudun tarpeet.

Työryhmä haluaa nostaa erämatkailun kansainväliselle tasolle osana Visit Finlandin toimintaa ja esittää erämatkailun teemaohjelman laatimista, lupakiintiömallia metsähallituksen maille sekä selvitystä erähotellien perustamismahdollisuuksista erämaa-alueille ja kansallispuistoihin tai niiden läheisyyteen. Työryhmä myös katsoo, että elintarvikkeiden viennin edistämiseen tarvitaan pitkäjänteinen kansallinen ohjelma. Harvaan asuttujen alueiden näkökulmasta erityisesti tulee kehittää riista- ja villiruuan vientiä.

HAMA parlamentaarinen työryhmä edellyttää, että asukkaiden oikeus metsästää kotikunnassaan valtion omistamilla mailla tule säilyttää nykyisen Metsästyslain 8§:n mukaisesti. Työryhmä näkee, että tällä on merkitystä alueen vetovoimaisuuden näkökulmasta. Metsästyksen ja kalastuksen harrastajien lukumäärä kasvaa: metsästäjiä on noin 0,3 miljoonaa ja kalastuksen harrastajia noin 1,5 miljoonaa. Eränkävijöiden tuoma hyöty alueille on noin 42 miljoonaa euroa. Työryhmä päätti myös tukea Ylä-Lapin paikallisten kalastusoikeuksien vahvistamista.

Biokaasun tuotantoa tulee edistää. Liikennebiopolttoaineen jakeluverkkoa tulee laajentaa ja kehittää mm. mahdollistamalla biokaasun ulosmyynti maatiloilta olipa investoinnin rahoituslähde mikä tahansa.

HAMA parlamentaarinen työryhmä hyväksyi kokouksessaan 17.10.2018 biotalouteen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteet koskevat erätaloutta, luontomatkailua, elintarvikevientiä, hajautettua energiantuotantoa ja metsien käyttöä. Työryhmä korostaa harvaan asutun maaseudun alueiden osaa ilmastonmuutoksen ratkaisussa ja painottaa ekologisen ja taloudellisen kestävyyden tärkeyttä aluetta koskevissa ja sen toimintaympäristöön vaikuttavissa poliittisissa päätöksissä.

Lisätietoja:

kansanedustaja Anne Kalmari, puheenjohtaja. p. 09 432 3073, Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä

kaupunginjohtaja Tytti Määttä, varapuheenjohtaja, 044 725 5220, Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä

neuvotteleva virkamies Christell Åström, sihteeri, 029 516 2030, maa- ja metsätalousministeriö

erityisasiantuntija Tarja Lukkari, sihteeri, 0400 372 082, Harvaan asutun maaseudun verkosto

Valtioneuvosto asetti 19.10.2017 Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmä on asetettu toimikaudelle 1.11.2017–30.9.2019. Työn pohjana on vuonna 2017 julkaistu Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017-2020. Työryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Anne Kalmari.