Hoppa till innehåll
Media

Investeringsstöd beviljas för förvärv av lantbruksfastighet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2009 14.10
Pressmeddelande -

I fortsättningen är det möjligt att ansöka om investeringsstöd till jordbruket för förvärv av en bebyggd lantbruksfastighet. Statsrådet fattade idag beslut om ändring av förordningen.

Stödet riktas i huvudsak till förvärv av ekonomibyggnader. Räntestöd kan beviljas till högst 20 procent av de godtagbara kostnaderna. Räntestödslånets maximibelopp är 70 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Investeringsstödets maximibelopp är 50 procent av förvärvets stödberättigande totalkostnader. För unga jordbrukare är stödets maximibelopp 60 procent.
I fastställandet av stödets maximibelopp beaktas befrielse från överlåtelseskatt som avser förvärv av fastighet.

Landsbygdsverket välkomnar ansökningar från och med förordningens ikraftträdande den 18.3.2009. Ansökningstiden pågår fram till slutet av november 2009. Beslut om ansökningarna fattas av TE-centralerna.

Vid beräkning av företagarinkomst från jordbruket kommer fortsättningsvis delen av investeringsstödet motsvarande den årliga avskrivningsprocenten beaktas som inkomst. Under 2009 fortsätter man dessutom att tillämpa övergångsbestämmelsen gällande gränsen för företagarinkomst från jordbruket som idkas inom en beskattningssammanslutning. Statsrådet fattade beslut om även dessa förordningsändringar idag.

Mer information:
Lantbruksråd Esko Juvonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 3345,
040 733 6218
lantbruksöverinspektör Kari Ojala, Landsbygdsverket, tfn 040 543 0414

Sirkka-Liisa Anttila