Hoppa till innehåll
Media

Jaktförordningen ändras – saxar för små rovdjur ska skyddas omsorgsfullt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2022 14.06
Pressmeddelande
Karhu

Statsrådet godkände den 6 oktober en ändring av jaktförordningen. Från och med den 1 december ska saxar för små rovdjur placeras i en skyddskonstruktion, och diametern på skyddskonstruktionens öppning får vara högst 8 centimeter. Någon skyddskonstruktion behöver dock inte användas vid fångst av råttor, möss eller sorkar.

Syftet med ändringen av förordningen är att förhindra att björnar skadar sig på saxarna. I fjol fälldes i Finland tre björnar som hade en sax avsedd för små rovdjur fast i tassen. Motsvarande fall kan förhindras genom att saxarna skyddas på korrekt sätt.

Saxarna för små rovdjur har en betydande roll i jakten på bland annat den främmande arten mink. Jakten på små rovdjur och användning av saxar i den jakten är viktig för att trygga den biologiska mångfalden och den inhemska faunan. De som använder saxarna ska dock se till att saxarna inte medför fara för andra än de djur som får fångas med dem. 

Mer information:

Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 055 
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 338
E-postadresserna: fornamn.efternamn@gov.fi