Hoppa till innehåll
Media

Jakttiderna för skogshönsfåglar fastställda – vinterjakt på tjäder och orre tillåts inom ett större område

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2020 16.23 | Publicerad på svenska 28.8.2020 kl. 9.33
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat om jakttiderna för skogshönsfåglar för den jaktsäsong som börjar den 10 september. Naturresursinstitutets vilttriangelinventeringar i somras visar att populationerna av tjäder och orre har börjat öka under de senaste tjugo åren särskilt i Norra Finland. I somras var häckningen i regel rätt så lyckad i hela landet. 

I Finland infördes 2011 ett unikt system som går ut på att jakttiderna fastställs till en hållbar nivå enligt variationen inom populationerna utifrån aktuella data från vilttriangelinventeringarna vid juli–augusti före höstens jaktsäsong. Antalet vilttriangelinventeringar uppgick till 1 025 i månadsskiftet juli–augusti, vilket innebär att antalet hönsfåglar har räknats på en sträcka på över 12 000 kilometer.

- Inventerarna har igen utfört ett stort talkoarbete som hjälper att reglera jakten exakt utifrån aktuella data. Ett stort tack för detta tillkommer alla frivilliga inventerare, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Tjäder- och orrpopulationerna i Norra Finland ligger fortfarande på många ställen på en högre nivå än genomsnittet. Populationerna av tjäder och orre har ökat i Norra Finland under de senaste tjugo åren. I somras har häckningen också i regel lyckats bra i hela landet. Populationerna av skogshönsfåglar varierar periodiskt, i cykler om 6–7 år. Antalet fåglar ökar eller går ner vanligtvis 3–4 år i rad. I många områden har populationerna ökat redan 3–4 år i rad så att fågeltätheten nu är högre än genomsnittet.

Enligt förordningen är vinterjakt på tjädertuppar och orrtuppar tillåten från den 20 till den 31 januari 2021 i Norra Österbotten och Lappland, med undantag för Övre och Sydvästra Lappland. Vinterjakt på orrtuppar tillåts samtidigt också i Kajana, Paltamo och Puolanka i Kajanaland och i Kiuruvesi och Vieremä i Norra Savolax, där orrpopulationerna i år är rekordstora.

- De starkare hönsfågelpopulationerna i Norra Finland har gett en möjlighet även till traditionell januarijakt under goda fågelår. Grunden för detta är täckande information om populationernas tillstånd, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

I största delen av landet är jakttiden för tjäder två månader, det vill säga från den 10 september till den 10 november. I år förlängs jakttiden för orre till tre månader  (10.9 –10.12) i Södra Savolax, Päijänne-Tavastland och Satakunta. I Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland och Nylands östra del förlängs jakttiden till två månader. Samtidigt förkortas jakttiden för orre till två månader (10.9 –10.11) i hela Norra Karelen och Kajanaland, med undantag av kommunerna Kajana, Paltamo, Puolanka och Suomussalmi, där höstjakten är tillåten från den 10 september till den 10 december.

Utvecklingen av populationen av järpe minskar på längre sikt i Östra och Norra Finland, vilket innebär att jakttiden begränsas till två månader i största delen av landet, det vill säga från den 10 september till den 10 november. I år minskade populationen betydligt i Kajanaland och Sydöstra Finland. I dessa områden är jakttiden endast en månad, det vill säga från den 10 september till den 10 oktober.

Utvecklingen av dalripa har gått bakåt kraftigt i Södra och Mellersta Finland, vilket innebär att fredningen av dalripa fortsätter i en stor del av landet. Enligt vilttriangelinventeringarna har populationen dock blivit kraftigare i år i Östra Lappland och i Nordöstra Österbotten. Detta innebär att den begränsade jakttiden på en månad troligen kommer att gälla även Kemijärvi, Pelkosenniemi, Ranua och Pudasjärvi. I Övre Lappland har populationen av dalripa inte försämrats på samma sätt som på andra håll i landet. Enligt vilttriangelinventeringarna med hund i Övre Lappland ligger populationen på en genomsnittlig nivå med undantag för Utsjoki, där populationen är mindre än genomsnittet. I Övre Lappland får dalripa jagas normalt från den 10 september till den 31 mars. På andra håll i landet fortsätter fredningen av dalripa.

Ytterligare information: 
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 338
Teppo Säkkinen, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, tfn 050 5162 868
e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Djur och växter Jakt Jari Leppä Vilt